(BĐT) - Tổng công ty Điện lực mền Nam TNHH (Bên mời thầu) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 09 thuộc Dự án Trạm 110kV Hữu Thạnh 2 và đường dây đấu nối tỉnh Long An.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu số 9 Cung cấp và xây dựng, lắp đặt vật tư thiết bị toàn trạm, bao gồm tính toán trị số chỉnh định rơle, lập phương thức đóng điện, vận hành và xử lý sự cố, hệ thống camera giám sát, phòng cháy, chữa cháy có giá 94,591 tỷ đồng. Gói thầu được lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước có sơ tuyển, qua mạng, mở thầu ngày 20/05/2020.

Kết quả, Liên danh Công ty CP Alphanam E&C - Công ty TNHH MTV Nam Đạt vượt qua 5 nhà thầu để trúng thầu với giá 91,591 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm đạt 3,1%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 360 ngày, áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá cố định.

Trong số 5 nhà thầu bị loại, có 2 nhà thầu bị loại từ bước đánh giá kỹ thuật, đó là Công ty CP Ứng dụng và Phát triển công nghệ thông tin và Liên danh Công ty CP Bê tông ly tâm Nha Trang - Công ty TNHH Nhất Nước. 3 nhà thầu được đánh giá tài chính gồm: Liên danh Công ty CP Điện lực LICOGI 16 - Công ty CP LICOGI 16; Công ty CP Xây lắp điện 1; Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây lắp điện số 5.

Trong Liên danh trúng thầu, trong hơn 4 năm qua, Công ty CP Alphanam E&C được công bố trúng 25 gói thầu. Công ty TNHH MTV Nam Đạt được công bố trúng khoảng 50 gói thầu.