Liên danh 656 - Infrasol trúng gói thầu sửa chữa Quốc lộ 1 gần 70 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ban Quản lý dự án 3 thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bên mời thầu) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3 Thi công xây dựng thuộc Dự án Sửa chữa mặt đường đoạn Km1954+790 - Km1963+200 Quốc lộ 1, tỉnh Tiền Giang.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Nhà thầu trúng thầu là Liên danh Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng công trình 656 - Công ty TNHH Infrasol với giá trúng thầu 69,973 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,6%; thời gian thực hiện hợp đồng 150 ngày, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Gói thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước, được đấu thầu rộng rãi qua mạng; đóng thầu ngày 7/1/2022, có 1 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT).

Theo tìm hiểu, 2 thành viên của Liên danh từng trúng nhiều gói thầu duy tu, sửa chữa đường bộ do Ban Quản lý dự án 3 mời thầu trong vai trò nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh. Năm 2021, Liên danh Xây dựng công trình 656 - Infrasol được Ban Quản lý dự án 3 lựa chọn trúng 2 gói thầu, gồm: Gói thầu số 3 thuộc Dự án Sửa chữa nền, mặt đường và công trình đoạn từ Km100+300 - Km104+200 Quốc lộ 10, tỉnh Nam Định (giá trúng thầu 20,966 tỷ đồng); Gói thầu số 3 thuộc Dự án Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường một số đoạn trên Quốc lộ 70, tỉnh Yên Bái (giá trúng thầu 16,398 tỷ đồng). Hai gói thầu này được tổ chức đấu thầu qua mạng nhưng chỉ có 1 nhà thầu nộp HSDT và trúng thầu, tỷ lệ tiết kiệm đạt dưới 1%. Xây dựng công trình 656 và Infrasol trúng gói thầu bảo dưỡng đường bộ ít phải cạnh tranh tại nhiều bên mời thầu khác.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư