(BĐT) - Ban Quản lý dự án đường sắt vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 20 thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang - Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu số 20 Cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Km1582+022 đến Km1614+300 thuộc tỉnh Bình Thuận, được đấu thầu rộng rãi trong nước, không qua mạng, mở thầu ngày 6/11/2020, với sự tham dự của 3 nhà thầu.

Kết quả, nhà thầu trúng thầu là Liên danh Công ty CP Đường sắt Sài Gòn - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng công trình 3 - Công ty CP Đường sắt Quảng Nam Đà Nẵng - Công ty CP Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn, với giá trúng thầu 213,217 tỷ đồng, giảm 0,03% so với giá gói thầu. Thời gian thực hiện hợp đồng 13 tháng, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Trong số 3 nhà thầu tham dự, 2 nhà thầu bị loại ở bước đánh giá năng lực, kinh nghiệm, gồm: Công ty CP Công trình 6 và Công ty CP Đường sắt Bình Trị Thiên.

Thống kê từ dữ liệu của Báo Đấu thầu trong 4 năm qua cho thấy, cả 4 thành viên trong Liên danh trúng thầu đều từng được công bố trúng những gói thầu đường sắt giá trị từ 100 đến 200 tỷ đồng. Trong đó, Công ty CP Đường sắt Sài Gòn được công bố trúng 6 gói thầu; Công ty CP Đầu tư và Xây dựng công trình 3 trúng 28 gói thầu; Công ty Đường sắt Quảng Nam Đà Nẵng trúng 3 gói thầu; Công ty CP Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn trúng 32 gói thầu.