(BĐT) - 3 nhà thầu là Công ty CP Xây dựng đê kè và Phát triển nông thôn Hải Dương - Công ty CP Công nghiệp VNI - Công ty CP Phát triển kỹ thuật xây dựng vừa trúng gói thầu hơn 134,45 tỷ đồng với tư cách nhà thầu liên danh.

Theo thông tin tại Quyết định số 7401/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND TP. Mỹ Tho (Tiền Giang), nhà thầu liên danh này đã trúng Gói thầu MT-PW-2.3 Xây dựng kè sông Tiền - Phường 2 thuộc Dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án TP. Mỹ Tho. Dự án do Ban Quản lý Dự án Nâng cấp đô thị TP. Mỹ Tho làm bên mời thầu. Giá gói thầu là khoảng 163,3 tỷ đồng. Giá trúng thầu là khoảng 134,45 tỷ đồng. Hợp đồng được thực hiện theo đơn giá điều chỉnh với thời gian 16 tháng.

3 nhà thầu thành viên Liên danh có địa chỉ đăng ký tại Hải Dương, Hà Nội, Hà Tĩnh. Cụ thể, Công ty CP Xây dựng đê kè và Phát triển nông thôn Hải Dương có địa chỉ đăng ký tại TP. Hải Dương, có vốn điều lệ là 20 tỷ đồng. Nhà thầu này hoạt động trong những ngành nghề chính như xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện... Công ty CP Phát triển kỹ thuật xây dựng (TDC) có địa chỉ tại Hà Nội, với số vốn điều lệ là khoảng 30 tỷ đồng. Công ty đăng ký 25 ngành nghề sản xuất, kinh doanh chính, trong đó có ngành nghề xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, xây dựng công trình đường sắt và đường bộ…