(BĐT) - Ban Quản lý dự án huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Xây dựng đường từ Trung tâm hành chính huyện Đồng Phú đến khu quy hoạch công nghiệp - thương mại - dịch vụ Becamex Bình Phước thuộc dự án cùng tên.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, nhà thầu duy nhất tham dự thầu là Liên danh Công ty CP Đầu tư xây lắp Miền Nam - Công ty TNHH MTV Xây dựng Nam Thành - Công ty CP Kiến trúc xây dựng và Thương mại 36 được chọn trúng thầu với giá 351,86 tỷ đồng, giảm hơn 1 tỷ đồng so với giá gói thầu; thời gian thực hiện hợp đồng 600 ngày, loại hợp đồng trọn gói.

Gói thầu nêu trên sử dụng ngân sách tỉnh Bình Phước, lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng. UBND huyện Đồng Phú làm chủ đầu tư. Ban Quản lý dự án huyện Đồng Phú làm bên mời thầu.

Theo tìm hiểu, từng thành viên trong Liên danh nêu trên đã được công bố trúng nhiều gói thầu tại tỉnh Bình Phước. Riêng Công ty TNHH MTV Xây dựng Nam Thành trong tháng 5/2021 được công bố trúng 1 gói thầu khác trị giá hơn 7 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án huyện Đồng Phú mời thầu.