(BĐT) - Công ty CP Cấp nước Hải Phòng thông báo vừa lựa chọn được nhà thầu thực hiện Gói thầu CW3 Cung cấp thiết bị và xây dựng, lắp đặt cho hạng mục Bắc sông Cấm.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Nhà thầu trúng thầu là Liên danh Công ty CP Hà Huy - Công ty CP Đầu tư và Phát triển VINACO - Tổng công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam – CTCP, với giá trúng thầu là 282,7 tỷ đồng, giảm hơn nửa tỷ đồng so với giá gói thầu (283,3 tỷ đồng), tương đương với tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

Theo thông báo, Gói thầu CW3 thuộc Dự án Đầu tư mở rộng hệ thống cấp nước TP. Hải Phòng - Giai đoạn 2, sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á và vốn đối ứng. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi quốc tế, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.