(BĐT) - Tổng công ty Licogi - CTCP vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý IV/2019 với doanh thu thuần gần 984 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 24 tỷ đồng, tăng trưởng tương ứng 25% và 79% so cùng kỳ năm 2018. Tuy vậy, lũy kế cả năm Licogi vẫn báo lỗ 56 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đến cuối tháng 12/2019, tổng tài sản của Licogi đạt gần 4.416 tỷ đồng, giảm không đáng kể so với hồi đầu năm. Khoản nợ phải trả của Tổng công ty lên tới gần 4.006 tỷ đồng, gấp gần 10 lần so với vốn chủ sở hữu 410 tỷ đồng. Khoản nợ vay của Licogi chủ yếu là nợ ngắn hạn với 3.589 tỷ đồng, trong đó, vay và nợ thuê tài chính chiếm gần 1,866 tỷ đồng.