CTCP Đầu tư và Xây dựng số 18 (Licogi 18, HNX: L18) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2020. Trong đó tổng doanh thu và thu nhập dự kiến là 1.922 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến 58,5 tỷ đồng. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản là 567 tỷ đồng và kế hoạch cổ tức 10%.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Năm 2019, Licogi 18 ghi nhận doanh thu thuần 1.820 tỷ đồng. Tuy nhiên các khoản chi phí “ngốn” hết doanh thu khiến công ty lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh hơn 6 tỷ đồng. Nhờ có lợi nhuận khác hơn 41 tỷ, công ty có lợi nhuận trước thuế 34,8 tỷ đồng. Như vậy, kế hoạch lợi nhuận năm 2020 tăng trưởng 68%.

Công ty thông báo chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 vào ngày 5/3. Thời gian họp dự kiến vào 31/3 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mễ Trì, Hà Nội.

Theo NDH