Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 4/2019...
Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 4/2019.

* Ngày 16/4/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà (mã ITC-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 16/4/2019, Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp (mã NHC-HNX) chia cổ tức đợt 2/2018 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 16/4/2019, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành (mã TTH-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỉ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 17/4/2019, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (mã LBM-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2/2018 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 18/4/2019, Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp (mã MCC-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2018 với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 19/4/2019, Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Tp.HCM (mã SGD-HNX) chi trả cổ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 2%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng).

* Ngày 19/4/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng thủy lợi Lâm Đồng (mã LHC-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 19/4/2019, Công ty Cổ phần Logistics Vinalink (mã VNL-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 19/4/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi (mã CCI-HOSE) trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2/2018 với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

Theo VnEconomy