Thông báo tạm dừng tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Long Biên, Hà Nội

(BĐT) - Công ty CP Đấu giá số 5- Quốc gia thông báo tạm dừng tổ chức đấu giá QSD đất đối với các ô đất DX-11, DX12 Khu đô thị mới Việt Hưng, ô G.4/CC1 phường Thạch Bàn, ô NO-7 và NO-10 phường Thượng Thanh, quận Long biên, thành phố Hà Nội như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền đơn vị có tài sản bán đấu giá – Đơn vị tổ chức việc đấu giá (UBND quận Long Biên giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận), để thực hiện việc rà soát các quy định của phương án đấu giá, điều chỉnh nội dung về khoản tiền đặt trước phù hợp với quy định của Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Công ty CP Đấu giá số 5- Quốc gia thông báo về việc tạm dừng triển khai thực hiện tổ chức đấu giá đối với các ô đất DX-11, DX12 Khu đô thị mới Việt Hưng; xây dựng công trình công cộng, dịch vụ tại ô quy hoạch G.4/CC1 phường Thạch Bàn; xây dựng nhà ở để bán tại ô quy hoạch NO-7 và NO-10 phường Thượng Thanh quận Long Biên (Dự kiến thời gian mở cuộc đấu giá vào ngày 26/01/2018), cho đến khi có quyết định của Cơ quan có thẩm quyền về việc tiếp tục triển khai đấu giá.

* Liên hệ: Công ty CP Đấu giá số 5 – Quốc gia. Địa chỉ: Số 9 Nguyễn Đình Chiểu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. ĐT: 024.37.622.619. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận Long Biên. Địa chỉ: Tầng 5 – Khu liên cơ quan UBND quận Long Biên (cạnh UBND quận Long Biên), số 03 phố Vạn Hạnh, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội.  ĐT 024.38.737.252.