Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại Quận Long Biên

(BĐT) - Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận Long Biên phối hợp với Công ty CP Đấu giá Số 5- Quốc gia thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất như sau:

1. Thông tin khu đất đấu giá:

a) Đấu giá quyền sử dụng đất (để thực hiện dự án đầu tư) Xây dựng bãi đỗ xe tại ô đất C.7/P phường Giang Biên. Diện tích ô đất: 3.026 m2; Giá khởi điểm: 378.000.000 đ/năm; bước giá: 20.000.000 đ/diện tích đất/năm; Mục đích đấu giá: Xây dựng bãi đỗ xe; Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế đủ điều kiện về tài chính, năng lực; Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín nhiều vòng; Hình thức sử dụng đất: Thuê đất - Trả tiền thuê đất hàng năm.

b) Đấu giá quyền sử dụng đất (để thực hiện dự án đầu tư) Xây dựng vườn hoa cây xanh tại ô đất ký hiệu E.1/DS phường Gia Thụy, quận Long Biên (Phần đất khai thác dịch vụ). Diện tích ô đất: 2.609 m2; Giá khởi điểm: 745.000.000 đ/năm; bước giá: 20.000.000 đ/diện tích đất/năm; Mục đích đấu giá: Xây dựng khai thác phần đất dịch vụ; Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế đủ điều kiện về tài chính, năng lực; Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín nhiều vòng; Hình thức sử dụng đất: Thuê đất - Trả tiền thuê đất hàng năm.

c) Đấu giá quyền sử dụng đất (để thực hiện dự án đầu tư) Hoàn chỉnh HTKT, GPMB các ô quy hoạch E.2/CC6 và E.2/P1 phụ cận tuyến đường 22m phường Bồ Đề, quận Long Biên. Diện tích ô đất: 2.296,6 m2; Giá khởi điểm: 722.000.000 đ/năm; bước giá: 20.000.000 đ/diện tích đất/năm; Mục đích đấu giá: Xây dựng khu thương mại, dịch vụ - bãi đỗ xe; Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế đủ điều kiện về tài chính, năng lực; Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín nhiều vòng; Hình thức sử dụng đất: Thuê đất - Trả tiền thuê đất hàng năm.

2. Tổ chức xem xét thực địa: 09h00’ ngày 14/7/2017.

3. Phát hành và tham khảo hồ sơ mời đấu giá: Hồ sơ mời được phát hành công khai không hạn chế tại trụ sở Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Long Biên hoặc Nhà đầu tư có thể tham khảo tại Cổng thông tin Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (http://www.tnmtnd.hanoi.gov.vn) và Cổng thông tin điện tử UBND quận Long Biên, TP Hà Nội (http://www.longbien.hanoi.gov.vn) từ ngày 16/6/2017.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ: Từ ngày 16/6/2017 đến 17h00 ngày 17/7/2017  (giờ hành chính). Người đăng ký tham gia đấu giá lựa chọn nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Long Biên hoặc gửi thư đảm bảo đến địa chỉ: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Long Biên (Đ/c: Tầng 5 - khu Liên cơ quan UBND quận Long Biên, số 03 phố Vạn Hạnh – Khu Đô thị Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội). Thời gian nộp hồ sơ được tính theo thời điểm Ban QLDA đầu tư xây dựng tiếp nhận Thư đảm bảo do bưu điện chuyển đến.

5. Thời gian, địa điểm thu phí tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước:

- Người đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá cùng thời điểm nộp hồ sơ đăng ký đấu giá, hoặc nộp riêng các khoản tiền theo quy định, thời gian nộp tiền chậm nhất là đến 17h00 ngày 17/7/2017 (giờ hành chính)

- Hình thức: Nộp tiền mặt trực tiếp hoặc chuyển khoản cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Long Biên qua Tên tài khoản: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Long Biên, Số Tài khoản : 3713.0.1088738, tại: Kho bạc Nhà nước Long Biên; Nội dung: Nộp tiền phí và/hoặc tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất tại ô đất ký hiệu (hoặc ô quy hoạch) đăng ký tham gia đấu giá.

6. Thời gian & địa điểm tổ chức đấu giá: 09h00’ ngày 19/7/2017 tại Nhà văn hóa phường Gia Thụy (Phố Gia Thụy, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội).

* Thông tin liên hệ: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Long Biên - Điện thoại: 043.8737252.