Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất

Công ty CP Đấu giá số 5- Quốc gia thông báo đấu giá quyền sử dung đất như sau:

Các ô đất tại phường Gia Thụy và Phúc Đồng:

Ô quy hoạch E.1/LX3 tổ 13 phường Gia Thụy: Diện tích: 62,67 m2, giá khởi điểm: 24.000.000 đ/ m2 và ô quy hoạch C.15/LX4 tổ 4 phường Phúc Đồng: Diện tích 138,7 m2 (02 thửa), giá khởi điểm: 20.900.000 đ/ m2, đặt trước: 200.000.000 đ/ thửa đất. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đ/ hồ sơ.

Hình thức: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Thời gian bán hồ sơ mời đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá (giờ hành chính): Từ 21/9/2018 đến ngày 10/10/2018. Mua hồ sơ và nộp trực tiếp tại Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Long Biên. Đ/c: Tầng 3 – Khu liên cơ quan UBND quận Long Biên. Số 03 Phố Vạn Hạnh, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội hoặc gửi thư đến Công ty CP Đấu giá số 5 – Quốc gia. Đ/c: Số 9 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thời gian nộp tiền đặt trước (giờ hành chính): Các ngày 09 và 10/10/2018. Nộp tiền vào tài khoản hoặc chuyển khoản cho Công ty Cổ phần Đấu giá số 5 - Quốc Gia, số TK: 21210000338866 tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Hồ.

Thời gian xem xét thực địa khu đất đấu giá: Ngày 08 và 09/10/2018 (giờ hành chính).

Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 30’, ngày 12/10/2018 (thứ Sáu). Địa điểm: Hội trường Nhà Văn hóa phường Gia Thụy. Địa chỉ: Phố Gia Thụy – Ngõ 562 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội.

* Liên hệ: Công ty CP Đấu giá số 5 – Quốc gia. ĐT: 024.37.622.619; Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Long Biên. ĐT 024.36.526.472.

(Tham khảo hồ sơ tại cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và Cổng thông tin điện tử UBND quận Long Biên).

 

 

 

Các ô đất tại phường Bồ Đề, phường Thạch Bàn và phường Long Biên:

(i) ô quy hoạch H.1/ CQ1 phường Bồ Đề: Diện tích: 2.289,3 m2, giá khởi điểm 7.000.000 đ/ m2; đặt trước: 1.500.000.000 đ; tiền hồ sơ: 1.000.000 đ. (ii) - ô quy hoạch G.2/P5, G.2/CC5 phường Thạch Bàn, diện tích: 5.893,5 m2, giá khởi điểm: 9.100.000 đ/ m2, đặt trước: 4.000.000.000 đ; tiền hồ sơ: 3.000.000 đ. (iii) -  ô quy hoạch CC2 phường Long Biên, diện tích: 5.497,1 m2, giá khởi điểm: 8.600.000 đ/ m2, đặt trước: 4.500.000.000 đ, tiền hồ sơ: 3.000.000 đ. (iiii) - ô quy hoạch E.2/LX5 phường Bồ Đề: Diện tích: 55,48 m2, giá khởi điểm: 115.800.000 đ/ m2, đặt trước: 700.000.000 đ; tiền mua hồ sơ: 500.000 đ. (iiiii) - ô quy hoạch H.1/LX1 phường Bồ Đề: Diện tích: 1.571,92 m2 (13 thửa); từ thửa 1 đến thửa 11: Giá khởi điểm: 23.900.000 đ/ m2, đặt trước: 400.000.000 đ/ thửa đất; tiền mua hồ sơ: 500.000 đ. Thửa 12: Giá khởi điểm: 27.000.000 đ/ m2, đặt trước: 350.000.000 đ; tiền mua hồ sơ: 500.000. Thửa 13: Giá khởi điểm: 27.000.000 đồng/ m2; đặt trước: 500.000.000 đ; tiền mua hồ sơ: 500.000 đ.

Hình thức: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Thời gian bán hồ sơ mời đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá (giờ hành chính): Từ 21/9/2018 đến ngày 15/10/2018. Mua hồ sơ và nộp trực tiếp tại Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Long Biên. Đ/c: Tầng 3 – Khu liên cơ quan UBND quận Long Biên, số 03 Phố Vạn Hạnh, P. Việt Hưng, Q. Long Biên, Hà Nội hoặc gửi thư đến Công ty CP Đấu giá số 5 – Quốc gia. Đ/c: Số 9 Nguyễn Đình Chiểu, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thời gian nộp tiền đặt trước (giờ hành chính): Các ngày 12/10 và 15/10/2018. Nộp tiền vào tài khoản hoặc chuyển khoản cho Công ty Cổ phần Đấu giá số 5 - Quốc Gia, số TK: 21210000338866 tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Hồ.

Thời gian xem xét thực địa khu đất đấu giá: Ngày 08 và 09/10/2018 (giờ hành chính).

Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 30’, ngày 17/10/2018 (thứ Tư). Địa điểm: Hội trường Nhà Văn hóa phường Gia Thụy. Địa chỉ: Phố Gia Thụy – Ngõ 562 Nguyễn Văn Cừ, P. Gia Thụy, Q. Long Biên, Hà Nội).

* Liên hệ: Công ty CP Đấu giá số 5 – Quốc gia. ĐT: 024.37.622.619; Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Long Biên. ĐT 024.36.526.472.

(Tham khảo hồ sơ tại cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và Cổng thông tin điện tử UBND quận Long Biên).