Thông báo chào cung cấp dịch vụ bán đấu giá tàu VTC Globe

(BĐT) - Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam thông báo tới Quý Công ty các thông tin cơ bản liên quan đến việc mời cung cấp dịch vụ bán đấu giá tàu VTC Globe gồm các nội dung như sau:
Thông báo chào cung cấp dịch vụ bán đấu giá tàu VTC Globe

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-HĐQT ngày 06/10/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam về việc phê duyệt Dự án bán tàu VTC Globe, Hội đồng Thanh lý, nhượng bán tàu VTC Globe có nhiệm vụ tổ chức triển khai việc bán tàu VTC Globe theo đúng nguyên tắc và trình tự thủ tục quy định, bao gồm việc lựa chọn đơn vị đấu giá tàu và thực hiện bán đấu giá tàu VTC Globe theo Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 hiệu lực từ ngày 01/7/2017 và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan, đảm bảo công khai minh bạch.

1. Thông tin về tổ chức có tài sản đấu giá:

- Chủ sở hữu tài sản: Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (Vitranschart JSC).

- Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

2. Thông tin về tài sản đấu giá:

- Tên tàu: VTC Globe.

- Hô hiệu/ Số IMO: 3 WOZ/ 9113886.

- Loại tàu: Tàu chở hàng rời.

- Chiều dài lớn nhất: 150.52 M.

- Chiều rộng: 26.0 m.

- Mớn nước: 9.550 m.

- Tổng công suất máy chính: 5.295 KW.

- Trọng tải toàn phần (DWT): 23.726.

- Tổng dung tích (GT): 14.436.

- Dung tích thực dụng (NT): 8.741 NT.

- Năm đóng: 1995.

- Cờ/ Cảng đăng ký: Việt Nam/ Sài Gòn.

- Đăng kiểm: VR – NK.

- Dung tích hầm hàng: 31.249/30.169.

- Thiết bị làm hàng: 4 cẩu x 30 tấn.

- Máy chính: Kobe Mitsubishi UE Diesel Engine Type 6UEC-45LA-ENG.N0 (UE 2281 x 1 máy; Năm 1995. Output: 7.200 BHP x 158 RPM).

 - Máy phát điện : Yanmar Type S185DL-ET – 540 PS x 720 RPM x 2 máy.

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

– Nếu người mua là tổ chức, cá nhân trong nước: 52.210.000.000 VND (Năm mươi hai tỷ hai trăm mười triệu đồng). Giá khởi điểm này chưa bao gồm thuế GTGT.

– Nếu người mua là tổ chức, cá nhân nước ngoài: 2.300.000 USD (Hai triệu ba trăm ngàn Đô-la Mỹ).

– Tỷ giá quy đổi VND/USD tạm tính = 22.700.

Giá khởi điểm trên đây không bao gồm giá trị của lượng nhiên liệu, dầu nhờn còn lại trên tàu và các hạng mục đi thuê tại thời điểm bàn giao.

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bao gồm:

- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá là tàu biển;

- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Có đủ năng lực, kinh nghiệm và uy tín trong việc bán đấu giá tài sản (ưu tiên đơn vị đã từng tổ chức bán đấu giá thành công tài sản là tàu biển, đặc biệt với tàu đang hành trình trên biển và ở nước ngoài);

- Có thù lao dịch vụ, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;

- Nằm trong danh sách các tổ chức bán đấu giá tài sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cập nhật đến thời điểm hiện tại của Sở Tư pháp TP.HCM.

- Hình thức áp dụng bán đấu giá tài sản theo Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14, đảm bảo tính pháp lý và các quy định pháp luật kèm theo trong quá trình tổ chức bán đấu giá tài sản.

5. Hồ sơ đăng ký tham gia:

– Hồ sơ năng lực;

– Mức phí cung cấp cho toàn bộ dịch vụ (mức phí nêu chưa bao gồm VAT);

– Thời gian thực hiện;

– Các văn bản pháp lý (bản sao).

Các đơn vị tổ chức bán đấu giá có nguyện vọng tham gia cung cấp dịch vụ nêu trên có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết trên website của Báo Đấu thầu (www.baodauthau.vn) và website của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (www.vitranschart.com.vn).

Đề nghị Quý Công ty chuẩn bị hồ sơ theo các tiêu chí như ở Mục 4 nêu trên và nộp hồ sơ về địa chỉ sau:

Phòng Kế hoạch Đầu tư – Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam.

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 84 (28) 39404271 (Ext: 264); Email: hoa.dtt@vitranschart.com.vn.

Người liên hệ: Bà Đoàn Thị Thu Hòa – Trưởng Phòng Kế hoạch Đầu tư, Tel: 0904885177.

Thời hạn: Trước 11h30, ngày 12 tháng 10 năm 2017.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty.