Ngày 10/1/2020, đấu giá 1.498.680 cổ phần SAIGONBANK

Ngày 10/1/2020, đấu giá 1.498.680 cổ phần SAIGONBANK

07/01/2020 - 16:49
(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo bán đấu giá cổ phần Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương (SAIGONBANK) vào ngày 10/1/2020 do Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa sở hữu như sau: