Ngày 20/3/2020, đấu giá 17.560.000 cổ phần CIENCO5

Ngày 20/3/2020, đấu giá 17.560.000 cổ phần CIENCO5

02/03/2020 - 16:02
(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo bán đấu giá cổ phần Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 - CTCP (CIENCO5) vào ngày 20/3/2020 do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu như sau: