Ngày 23/4/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 23/4/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

16/03/2020 - 10:27
(BĐT) - Chi cục thi hành án dân sự thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số E1, tờ bản đồ số 19, địa chỉ khu quy hoạch Hồ Bao thôn 2, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 23/4/2020 như sau:
Ngày 23/4/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 23/4/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

16/03/2020 - 10:27
(BĐT) - Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hương Thủy phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất tại thửa đất số E4, tờ bản đồ số 19, địa chỉ: Khu quy hoạch Hồ Bao, thôn 2, xã Thủy Dương, huyện Hương Thủy (nay là phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy), TT Huế vào ngày 23/4/2020 như sau: