Ngày 10/4/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Ngày 10/4/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

24/03/2020 - 08:51
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quảng Ninh tổ chức đấu giá quyền sử dụng 03 ô đất thuộc Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ 1/500 khu dân cư tự xây tại khu 8, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh và tài sản gắn liền với đất là Trụ sở làm việc cũ UBND phường Quang Trung, Chi cục Thuế thành phố Uông Bí và phòng Giáo dục & đào tạo thành phố Uông Bí, vào ngày 10/4/2020 chi tiết như sau: