Ngày 17/4/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 17/4/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

31/03/2020 - 14:26
(BĐT) -Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 (đợt 1, 3) và Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3 (đợt 1, 2), vào ngày 17/4/2020 cụ thể như sau: