Ngày 9/9/2019, đấu giá xe ô tô cứu thương Nissan và Hệ thống chụp X-quang tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Định (tỉnh Thanh Hoá)

(BĐT) -Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Quốc Tế (ICA) thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 9/9/2019 do Trung tâm PTQĐ huyện Mộc Châu ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá: Lô tài sản gồm:

- Xe ô tô cứu thương Nissan, biển đăng ký 36B-0551, sản xuất năm 1998, nơi sản xuất Nhật Bản.

+ Số máy: NA20864072; Số khung: JN1TB4E24Z0600438.

+ Năm đưa vào sử dụng (theo đăng ký lần đầu ngày 09/06/1998).

+ Nguyên giá: 219.957.408 đồng.

+ Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán: 0 đồng.

- Hệ thống chụp X-quang tổng thể Multix, sản xuất năm 2006, nơi sản xuất Italia.

+ Năm đưa vào sử dụng: 2010.

+ Nguyên giá: 524.221.000 đồng.

+ Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán: 14.172.900 đồng.

2. Người có tài sản đấu giá: Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Định tỉnh Thanh Hoá.

3. Đối tượng, điều kiện tham giá đấu giá: Theo quy định tại Điều 38 Luật đấu giá tài số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

4. Giá khởi điểm: 11.629.000 đồng (Bằng chữ: Mười một triệu, sáu trăm hai chín nghìn đồng).

Ghi chú: Giá khởi điểm chưa bao gồm phí trước bạ, lệ phí địa chính, các loại thuế và các chi phí khác liên quan. Chi phí này do người trúng đấu giá chi trả.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

Tiền mua hồ sơ: 50.000 đồng/1 bộ hồ sơ.

Tiền đặt trước: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng).

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp;

Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

7. Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ thời điểm thông báo đến hết ngày 06/09/2019 (Trừ Thứ bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ).

8. Thời gian tổ chức xem tài sản đấu giá: Từ ngày 03/09/2019 đến hết ngày 04/09/2019.

9. Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính ngày 04/09/2019, ngày 05/09/2019 và ngày 06/09/2019.

  10. Thời gian tổ chức buổi công bố giá: 14 giờ 30 ngày 09/09/2019. Dự kiến tại: P3008, Toà nhà S2, số 47 Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Tùy thuộc vào số lượng người tham gia đấu giá, Công ty sẽ thay đổi thời gian và địa điểm đấu giá phù hợp với thực tế. 

11. Địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ: P3008, Toà nhà S2, số 47 Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0914276188 (Trong giờ hành chính)