Ngày 9/9/2019, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại huyện Châu Thành, tỉnh Long An

(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá Thắng Lợi thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 9/9/2019 do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản, giá khởi điểm.

1.1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất nhà nước cho thuê đất diện tích 50.796 m2, thuộc các thửa đất số 149, 363, 289 và 364 tờ bản đồ số 16, loại đất sản xuất, kinh doanh, Hình thức thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, thời hạn sử dụng 50 năm. Giá khởi điểm: 85.591.260.000đồng.

Giá trị tài sản trên đất giá khởi điểm (đã làm tròn): 3.388.131.000 đồng 

Tên tài sản

Diện tích sử dụng (m2)/

hạng mục

Tỷ lệ chất lượng còn lại (%)

Đơn giá (đồng/m2)

Giá trị

(đồng)

Nhà bao che bể cá

216,24

60%

2.409.091

312.565.091

Nhà cho cá sinh sản và ấp trứng

247,86

60%

2.409.091

358.270.364

Trại ương giống tôm càng xanh

91,2

50%

1.696.000

77.337.600

Nhà vệ sinh

4,5

35%

4.546.000

7.159.950

Phòng thí nghiệm kỹ thuật, hội trường

120

50%

4.546.000

272.760.000

Nhà kho, nhà chế biến

93,75

50%

4.059.040

190.267.500

Nhà bảo vệ số 1

16

35%

4.412.000

24.707.200

Nhà bảo vệ số 2

16

35%

4.412.000

24.707.200

Nhà tập thể

170

50%

4.546.000

386.410.000

Nhà ăn+ nhà xe

93

40%

4.412.000

164.126.400

Sân đường nội bộ

498,47

67%

107.000

35.735.314

Đào ao, đào kênh, san nền, đắp đường

1

395.400.000

Cổng, hàng rào

2737,174

50%

158.000

216.236.746

Cống, trạm bơm, bế hút, bể xả, đường nội bộ

1

60%

1.064.926.400

638.955.840

Khoan giếng để đặt bơm chìm, hệ thống xử lý Aluwat 4m3/h, bể composite 10m3, đài nước

1

50%

348.191.400

174.095.700

San nền đường+sỏi đỏ

1

67%

163.278.400

109.396.528

Máy móc thiết bị giá khởi điểm: 65.113.000 đồng.

Tên tài sản

Số lượng

Tỷ lệ chất lượng còn lại (%)

Đơn giá (đồng/m2)

Giá trị

(đồng)

Đường dây 15 (22) KV 3 pha, tạm 3x15, đường dây hạ thế

1

50%

88.239.000

44.119.500

Hệ thống điện chiếu sáng

1

50%

41.987.000

20.993.500

Tổng giá khởi điểm: 89.044.504.000 đồng (Tám mươi chín tỷ, không trăm bốn mươi bốn triệu năm trăm lẻ bốn ngàn đồng).

1.2 Nơi có tài sản: Trại giống thuỷ sản Bình Cách, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.

Giá trị QSDĐ trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí địa chính.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản.

2.1. Thời gian xem tài sản: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức cho người tham gia đấu giá trực tiếp xem tài sản từ ngày thông báo niêm yết đến ngày 06/09/2019 (trong giờ làm việc).

2.2. Địa điểm xem tài sản: tại nơi có tài sản.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá

3.1. Thời gian bán hồ sơ: từ ngày thông báo niêm yết đến 16 giờ ngày 05/9/2019 (trong giờ làm việc).

3.2. Địa điểm bán hồ sơ: tại Doanh nghiệp đấu giá Thắng Lợi

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước 

4.1. Tiền mua hồ sơ: 5.000.000 đồng/hồ sơ

4.2. Tiền đặt trước là 17.808.000.000 đồng, thời gian nộp hạn cuối đến 16 giờ ngày 06/9/2019. Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số: 070090074499 mở tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Long An - Phòng giao dịch Tân An

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

5.1. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày thông báo niêm yết đến 16 giờ ngày 05/9/2019 (trong giờ làm việc). Địa điểm đăng ký tại Doanh nghiệp đấu giá Thắng Lợi

5.2. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm:

- Phiếu đăng ký đấu giá tài sản (theo mẫu do DN cung cấp).

- Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân, hộ khẩu hoặc giấy đăng ký kinh doanh của người đăng ký tham gia đấu giá.

- Giấy ủy quyền có xác nhận của người hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật (trường hợp đăng ký thay hoặc đấu giá thay).

5.3. Đối tượng được tham gia đấu giá: Là Tổ chức kinh tế, Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định Luật đất đai năm 2013, có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản.

5.4. Điều kiện tham gia đấu giá: Là đối tượng được tham gia đấu giá nêu trên, khi có đủ các điều kiện sau:

a) Có đơn cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch khi trúng đấu giá.

b) Điều kiện về vốn và kỹ thuật hoặc khả năng tài chính:

+ Tổ chức tham gia đấu giá phải có đủ điều kiện về vốn, kỹ thuật để thực hiện dự án hoặc phương án đầu tư theo quy định pháp luật.

+ Hộ gia đình, cá nhân phải có đủ điều kiện về khả năng tài chính để thực hiện dự án hoặc phương án đầu tư theo quy định pháp luật.

Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá. Một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có hai doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được 1 doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với 1 bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được 1 doanh nghiệp tham gia đấu giá.

Mời gọi tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân đầu tư vào lĩnh vục chế biến Thanh Long.

5.5. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Người đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá nếu có nhu cầu mua và lập bộ hồ sơ đấu giá nộp tại địa điểm đăng ký theo thời gian quy định của thông báo này.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

6.1. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 09 giờ, ngày 09/9/2019.

6.2. Địa điểm đấu giá: Tại Hội trường Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng kết hợp 2 hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp (vòng 1) và đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá (vòng 2); Phương thức trả giá lên.

Người có tài sản đấu giá: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An. Số 8T, Quốc lộ 1, khu phố Thanh Xuân, Phường 5, thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá Thắng Lợi, địa chỉ: Số 151, Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, TP Tân An, tỉnh Long An, điện thoại số: 0909 260 696, để biết thêm chi tiết./.