Ngày 9/9/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 9/9/2019 do Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Lộc Ninh ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản đấu giá: Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Lộc Ninh. Địa chỉ: TT Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Tài sản đấu giá, giá khởi điểm: Quyền sử dụng đất theo hình thức cho thuê đất trả tiền hàng năm của 02 lô đất tại ấp 5B, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

Lô đất Hội quán thanh niên thửa 731, tờ bản đồ 00

Diện tích: 2.628m2 (Hai ngàn sáu trăm hai mươi tám mét vuông)

Giá khởi điểm thuê hàng năm là: 52.507.151 đồng (Năm mươi hai triệu năm trăm lẻ bảy ngàn một trăm năm mươi mốt đồng)

Lô đất Ngã ba liên ngành thửa 730, tờ bản đồ 00

Diện tích: 1.152m2 (Một ngàn một trăm năm mươi hai mét vuông)

Giá khởi điểm thuê hàng năm là: 13.807.895 đồng (Mười ba triệu tám trăm lẻ bảy ngàn tám trăm chín mươi lăm đồng)

Tổng giá khởi điểm thuê hàng năm của 02 lô đất trên là: 66.315.046 đồng (Sáu mươi sáu triệu ba trăm mười lăm ngàn không trăm bốn mươi sáu đồng)

Các lô đất được bán lẻ theo từng lô.

Đơn giá thuê đất là đơn giá trúng đấu giá của thời hạn một năm. Đơn giá trúng đấu giá được ổn định trong vòng 10 năm, các năm thuê đất tiếp theo giá thuê đất hàng năm sẽ được điều chỉnh theo chính sách về thu tiền thuê đất. Mức giá điều chỉnh không vượt quá 30% đơn giá thuê đất trúng đấu giá hoặc đơn giá thuê đất của kỳ ổn định liền kề trước đó.

Mục đích sử dụng: Đất thương mại dịch vụ

Hình thức: Thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm

Thời hạn sử dụng đất: 50 năm

Nguồn gốc tài sản: Quyền sử dụng đất do Nhà nước cho thuê có thu tiền sử dụng đất hàng năm.

Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 16/8/2019 đến 17h00 ngày 06/9/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước và Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Lộc Ninh.

Thời gian, cách thức, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp từ ngày 16/8/2019 đến 17h00 ngày 06/9/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước và Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Lộc Ninh.

Thời gian xem tài sản: Từ ngày 16/8/2019 đến ngày 06/9/2019 tại khu đất đấu giá.

Thời gian, địa điểm đấu giá dự kiến: 08h30 ngày 09/9/2019 tại UBND thị trấn Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Hình thức đấu giá, Phương thức đấu giá

Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trả giá trực tiếp, liên tục nhiều vòng tại cuộc đấu giá

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất có đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự và năng lực tài chính được quyền đăng ký tham gia đấu giá. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp 01 bộ hồ sơ bao gồm:

Đơn đăng ký tham gia đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước phát hành.

CMND/ Hộ chiếu/ Thẻ căn cước và Sổ hộ khẩu hoặc Giấy phép kinh doanh (Nếu có) Sao y bản chính;

Có Giấy nộp tiền đặt trước đúng quy định: Tiền đặt trước: 15% giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

Có chứng từ chứng minh số dư trong tài khoản của mình không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án được dự kiến trong phương án đầu tư đã được phê duyệt

Phải có bản cam kết đảm bảo thực hiện sử dụng đất trong thời hạn từ 12-24 tháng kể từ ngày được bàn giao đất.

Có đơn cam kết xem tài sản

Có phương án đầu tư khả thi, phù hợp với quy hoạch của huyện, sử dụng đất đúng mục đích, đủ điều kiện về vốn, kỹ thuật để bảo đảm thực hiện dự án theo đúng tiến độ và được UBND huyện Lộc Ninh phê duyệt

Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)/Hồ sơ

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại:

+ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước - Đường Trần Hưng Đạo, P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước - ĐT: 0271.3860216

+ Phòng Tài nguyên môi trường huyện Lộc Ninh – thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo hoãn tổ chức đấu giá

THÔNG BÁO HOÃN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo ngưng bán hồ sơ tham gia đấu giá và hoãn tổ chức cuộc đấu giá vào ngày 09/9/2019 đối với tài sản:

Quyền sử dụng đất theo hình thức cho thuê đất trả tiền hàng năm của 02 lô đất tại ấp 5B, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

Lô đất Hội quán thanh niên thửa 731, tờ bản đồ 00

Diện tích: 2.628m2 (Hai ngàn sáu trăm hai mươi tám mét vuông)

Giá khởi điểm thuê hàng năm là: 52.507.151 đồng (Năm mươi hai triệu năm trăm lẻ bảy ngàn một trăm năm mươi mốt đồng)

Lô đất Ngã ba liên ngành thửa 730, tờ bản đồ 00

Diện tích: 1.152m2 (Một ngàn một trăm năm mươi hai mét vuông)

Giá khởi điểm thuê hàng năm là: 13.807.895 đồng (Mười ba triệu tám trăm lẻ bảy ngàn tám trăm chín mươi lăm đồng)

Lý do: Hiện trạng trên hai thửa đất dự kiến đưa ra đấu giá theo hình thức cho thuê còn tồn tại tài sản của người sử dụng trước đây. Các cơ quan chức năng cần thời gian kiểm tra lại mặt bằng quỹ đất đấu giá nhằm đảm bảo tính chính xác giữa hồ sơ mặt bằng quy hoạch và thực địa.

Trung tâm sẽ thông báo tổ chức đấu giá lại khi nhận được văn bản thông báo của Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Lộc Ninh.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo đến quý khách hàng và các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết.

Trân trọng./.