Ngày 9/9/2019, đấu giá quyền sử dụng 63 ô đất tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 9/9/2019 do UBND thành phố Việt Trì ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Phú Thọ. Địa chỉ: Tầng 1, Sở Tư pháp, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0210 3844 209.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: UBND thành phố Việt Trì. Địa chỉ: Số 1166 Đại lộ Hùng Vương, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0210.3 847 184

3. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản, tiền hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước: Quyền sử dụng sáu mươi ba (63) ô đất thuộc địa bàn phường Thọ Sơn và xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Cụ thể như sau: 

STT

Ký hiệu ô đất

Diện tích (m2/ô đất)

Giá khởi điểm

(đồng/ ô đất)

Tiền đặt trước

(đồng/ ô đất)

Bước giá (đồng/ô đất)

Tiền hồ sơ

(đồng/ô đất)

I

Bốn mươi bốn (44) ô đất khu Long Châu Sa, phường Thọ Sơn

1

Ô đất số L01; ô đất số L15; ô đất số L16; ô đất số L30

76,75

997.750.000

170.000.000

50.000.000

500.000

2

Từ ô đất số L02 đếnL14; từ ô L17 ô đất số L29

78,75

945.000.000

170.000.000

50.000.000

500.000

3

Ô đất số L96

76,50

994.500.000

170.000.000

50.000.000

500.000

4

Từ ô đất số L97 đến ô đất số L105

76,50

918.000.000

170.000.000

50.000.000

500.000

5

Ô đất số L106

77,00

924.000.000

170.000.000

50.000.000

500.000

6

Ô đất số L107

71,40

856.800.000

170.000.000

50.000.000

500.000

7

Ô đất số L108

75,00

900.000.000

170.000.000

50.000.000

500.000

8

Ô đất số L109

73,00

949.000.000

170.000.000

50.000.000

500.000

STT

Ký hiệu ô đất

Diện tích (m2/ô đất)

Giá khởi điểm

(đồng/ ô đất)

Tiền đặt trước

(đồng/ ô đất)

Bước giá (đồng/ô đất)

Tiền hồ sơ

(đồng/ô đất)

II

Mười chín (19) ô đất khu vực đồi Khuôn Quãi, xã Phượng Lâu

1

Ô đất số L33

105,7

528.500.000

95.000.000

50.000.000

500.000

2

Ô đất số L37

149,6

748.000.000

95.000.000

50.000.000

500.000

3

Ô đất số L39; ô đất số L40; từ ô đất số L52 đến ô đất số L55; ô đất số L57; từ ô đất số L60 đến ô đất số L62

100,0

500.000.000

95.000.000

50.000.000

500.000

4

Ô đất số L45

119,0

595.000.000

95.000.000

50.000.000

500.000

5

Ô đất số L48

152,1

760.500.000

95.000.000

50.000.000

500.000

6

Ô đất số L49

171,1

855.500.000

95.000.000

50.000.000

500.000

7

Ô đất số L59

98,0

490.000.000

95.000.000

50.000.000

500.000

8

Ô đất số L72; ô đất số L73

136,0

680.000.000

95.000.000

50.000.000

500.000

9

Ô đất số L74

152,7

763.500.000

95.000.000

50.000.000

500.000

* Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của các ô đất đấu giá: Đất đã được UBND thành phố Việt Trì thực hiện thu hồi, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng chuyển mục đích sử dụng thành đất ở.

4. Bán hồ sơ tham gia đấu giá:

Từ ngày 15/8/2019 đến ngày 06/9/2019, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, tầng 1 Sở Tư pháp tỉnh Phú thọ.

5. Xem tài sản đấu giá: Khách hàng liên hệ với Trung tâm để được hướng dẫn xem ô đất trên thực địa hoặc sơ đồ của ô đất trong hai ngày 18/8/2019 và ngày 19/8/2019.

6. Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

- Khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 15/8/2019 đến 17h00 phút ngày 06/9/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Phú Thọ.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và pháp luật liên quan đăng ký tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định.

7. Nộp tiền đặt trước:

Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản số: 42110000320858 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Phú Thọ. Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

Thời gian nộp từ ngày 04/9/2019 đến ngày 06/9/2019.

Ghi chú: Khách hàng có thể nộp hồ sơ trước và bổ sung phiếu nộp tiền sau; hoặc nộp đầy đủ cả hồ sơ và phiếu nộp tiền đặt trước (Nhưng phải nộp đầy đủ trước 17h00 phút ngày 06/9/2019).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Bắt đầu từ 07h00 phút ngày 09/9/2019 tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Việt Trì (Thuộc xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Gần khu liên hiệp thể thao Bảo Đà).

9. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, tầng 1 Sở Tư pháp, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0210 3 844 209. Hoặc: Phòng Tài chính Kế hoạch UBND thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0210.3 847 184./.

Lưu ý: Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ làm việc hành chính.