Ngày 9/8/2019, đấu giá tài sản vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ tại tỉnh Gia Lai

(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 9/8/2019 do Hạt Kiểm Lâm huyện Chư Pưh ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Hạt Kiểm Lâm huyện Chư Pưh. Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.

Đơn vị tổ chức thực hiện bán đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát. Địa chỉ: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai.

Tài sản bán đấu giá:

Lô 1: Gỗ tròn, xẻ các loại: khối lượng 78,997m3; 17 cái giường; 500kg than; 54,33Ster củi và 13 cây hương. Giá khởi điểm: 207.216.700 đồng (hai trăm lẻ bảy triệu hai trăm mười sáu ngàn bảy trăm đồng.

Lô 2: Phương tiện gồm 01 máy nổ, 01 lưỡi cưa mâm tổng khống lượng 155kg . Giá khởi điểm 775.000 đồng (bảy trăm bảy mươi lăm ngàn đồng).

Tổng giá khởi điểm của 02 lô tài sản: 207.991.700 đồng (Hai trăm lẻ bảy triệu, chín trăm chín một ngàn, bảy trăm đồng)

Tiền đặt trước: 10% Giá khởi điểm của từng lô tài sản.

Phí tham gia đấu giá: Lô 1: 200.000 đồng/01 hồ sơ; Lô 2: 50.000 đồng/01 hồ sơ

Thời gian xem tài sản: Ngày 01/08/2019 và 02/08/2019 (trong giờ hành chính).

Địa điểm xem tài sản: Xem trực tiếp nơi có tài sản bán đấu giá.

Thời gian địa điểm bán, nhận, kết thúc hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 17/07/2019 đến 16 giờ 00’ ngày 06/08/2019 (trong giờ hành chính), tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát

Thời gian, địa điểm nhận phiếu trả giá: Từ ngày 06/08/2019 đến 16 giờ 00 phút, ngày 08/08/2019.(Giờ hành chính). Tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền Phí tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo quy định. Trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.

Thời gian, địa điểm công bố giá đấu giá:

Lô 1: Lúc 08 giờ 00 phút, ngày 09/08/2019.

Lô 2: Lúc 09 giờ 00 phút, ngày 09/08/2019.

Địa điểm: Tại Hội trường Hạt Kiểm Lâm huyên Chư Pưh.

Hình thức đấu giá, Phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát số 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: 02693.887.339./.