Ngày 9/8/2019, đấu giá tài sản bị tịch thu sung quỹ nhà nước tại TPHCM

(BĐT) - Đội Quản lý thị trường số 14 phối hợp cùng Công ty đấu giá Hợp danh Á Châu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 9/8/2019 như sau: