Ngày 9/8/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 9/8/2019 do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp ủy quyền như sau:

 “Đấu giá tài sản cho thuê QSDĐ”

1. Tên và địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp (Số 01 Lê Quý Đôn, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

2. Tên và địa chỉ người có tài sản: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (Đường 30/4, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

3. Tài sản đấu giá:

a. QSDĐ cho thuê, diện tích 191.324m2, đất nuôi trồng thủy sản. Trong đó:

+ Thửa đất số 45, tờ bản đồ số 01, diện tích 125.983m2. Tọa lạc xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp.

+ Thửa đất số 326, tờ bản đồ số 11, diện tích 62.173m2 và thửa đất số 364, tờ bản đồ số 11, diện tích 3.168m2. Tọa lạc tại xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp.

* Hình thức thuê:

- Thời gian thuê: 50 năm (Năm mươi năm).

- Trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

- Người trúng đấu giá hoàn trả giá trị tài sản trên đất là 10.950.344.000đ

* Giá khởi điểm: 13.010.844.000đ

b. QSDĐ cho thuê, diện tích 61.331m2, đất nuôi trồng thủy sản. Trong đó:

+ Thửa đất số 228, diện tích 29.893m2; thửa đất số 257, diện tích 31.438m2 tờ bản đồ số 22, Tọa lạc tại xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp.

* Hình thức thuê:

- Thời gian thuê: 03 năm (Ba năm).

- Trả tiền thuê đất hàng năm

- Trong thời gian thuê đất khi có nhà đầu tư đến đầu tư thửa đất số 228, 257, tờ bản đồ số 22, tổng diện tích 61.331m2, thì bên cho thuê sẽ thông báo cho bên thuê đất trước 06 tháng để giao lại mặt bằng khu đất thuê, tất cả các chi phí đầu tư vào đất sẽ không được hoàn trả lại.

* Giá khởi điểm: 22.080.000đ/năm

c. QSDĐ cho thuê, thửa số 1737, tờ bản đồ số 4, diện tích 1.660,5m2, đất sản xuất phi nông nghiệp.Tọa lạc tại xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp.

* Hình thức thuê:

- Thời gian thuê: 20 năm (Hai mươi năm).

- Trả tiền thuê đất hàng năm

- Người trúng đấu giá hoàn trả giá trị tài sản trên đất là 1.204.522.000đ cho ông Nguyễn Văn Khiêm

* Giá khởi điểm: 3.255.000đ/năm

4. Tổng giá khởi điểm: 13.142.184.000đ

5. Thời gian địa điểm, xem tài sản: Từ ngày 17/7/2019 đến 11 giờ ngày 06/8/2019 tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cao lãnh, tỉnh Đồng Tháp (Đường 30/4, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

6. Tiền đặt trước: 15% và 20% theo giá khởi điểm và nộp vào ngày 06, 07 và đến 11 giờ ngày 08/8/2019 tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

7. Tiền mua hồ sơ: 1.000.000đồng; 5.000.000đồng/hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 15/7/2019 đến 11 giờ ngày 06/8/2019 tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Các tổ chức, cá nhân phải đảm bảo đủ điều kiện về năng lực tài chính và các quy định khác theo qui định pháp luật hiện hành.

  - Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao, cho thuê đất.

10. Tổ chức đấu giá: 14 giờ ngày 09/8/2019 tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

11. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3854 517 hoặc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3821 650.