Ngày 9/5/2019, đấu giá xe ô tô tại tỉnh Bắc Kạn

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/5/2019 do Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Kạn ủy quyền như sau: