Ngày 9/5/2019, đấu giá thanh lý vật liệu tháo dỡ tại tỉnh Tây Ninh

(BĐT) - Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Đông Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/5/2019 do Trường Chính trị tỉnh Tây Ninh ủy quyền như sau: