Ngày 9/3/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hà Nội thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/3/2019 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Xuyên ủy quyền như sau:

1.       Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hà Nội. Địa chỉ: Số 2 Quang Trung, P. Yết Kiêu, Q. Hà Đông, Hà Nội (Trung tâm).

2.       Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Xuyên. Địa chỉ: Tiểu khu Thao Chính, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.

3.       Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước: Quyền sử dụng đất của 45 thửa đất tại các xã Sơn Hà, Bạch Hạ, Văn Nhân, Phú Túc, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Cụ thể như sau:

          - 09 thửa đất tại khu giáp Trường Mầm non Thao Nội (Rãnh Nội Chùa), thôn Thao Nội, xã Sơn Hà. Giá khởi điểm: 20.000.000 đ/m2. Tiền đặt trước: 250.000.000 đ/thửa đất.

          - 20 thửa đất tại Ngòi 1, thôn Giáp Ba, xã Bạch Hạ. Giá khởi điểm: 1.000.000 đ/m2. Tiền đặt trước: 20.000.000 đ/thửa đất.

          - 03 thửa đất tại Quán Đồng, thôn Đề Thám, xã Văn Nhân. Giá khởi điểm: 3.800.000 đ/m2. Tiền đặt trước: 61.000.000 đ/thửa đất.

          - 03 thửa đất tại khu Ải Man; 4 lô, thôn Lưu Thượng, xã Phú Túc. Giá khởi điểm: 4.000.000 đ/m2. Tiền đặt trước: 50.000.000 đ/thửa đất.

          - 10 thửa đất tại khu Ao Ren, thôn Lưu Xá, xã Phú Túc. Giá khởi điểm: 1.600.000 đ/m2. Tiền đặt trước: 35.000.000 đ/thửa đất.

4.       Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Trung tâm và trụ sở Ban Tiếp công dân UBND huyện Phú Xuyên hoặc gửi qua đường bưu chính  tới trụ sở Trung tâm từ ngày 15/02/2019 đến ngày 07/03/2019.

5.       Điều kiện tham gia đấu giá: Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Luật Đất đai, đã nộp tiền đặt trước, hồ sơ tham gia đấu giá đúng quy định; không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

6.       Thời gian, địa điểm mở cuộc đấu giá: 07h30, ngày 09/03/2019 tại Nhà Văn hóa thông tin huyện Phú Xuyên.