Ngày 9/12/2019, đấu giá 7 Cẩu khung Mijack bánh lốp và các tài sản trên đất tại TPHCM

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Cửu Long thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 9/12/2019 do Công ty TNHH MTV-Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn ủy quyền như sau:

Tên đơn vị tổ chức bán đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Cửu Long. Địa chỉ: Số 1034 Trường Sa, Phường 12, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Tên đơn vị có tài sản đấu giá, nơi có tài sản bán đấu giá: Công ty TNHH MTV-Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn. Địa chỉ: Số 722 Điện Biên Phủ, P. 22, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Tên tài sản đấu giá: gồm: 07 Cẩu khung Mijack bánh lốp, các tài sản trên đất tại ICD TC Sóng Thần, 20 vỏ container 20’ OT và 12 vỏ container 40’. Được chia làm 08 lô như sau:

Lô số

Loại hàng

Vị trí

Ghi chú

01-07

07 Cẩu khung Mijack:

-Cẩu khung bánh lốp 3+1 Mijack QC 40-18.

-Cẩu khung bánh lốp 3+1 Mijack QC 40-19.

-Cẩu khung bánh lốp 3+1 Mijack QC40-23.

-Cẩu khung bánh lốp 3+1 Mijack QC 40-24.

-Cẩu khung bánh lốp 3+1 Mijack QC 40-25.

-Cẩu khung bánh lốp 3+1 Mijack QC 40-26.

-Cẩu khung bánh lốp 3+1 Mijack QC 40-27.

Cảng Dầu Thực vật – quận 07, TP. HCM

Bán nguyên trạng và Bán từng tài sản

08

-01 Máy bơmPCCC Tohatsu V75GS

-01 Cột đèn pha.

-01 Máy phát điện 375KV

-Nhà trực và kho vật tư điện nước.

-Nhà trạm cân.

-Nhà để xe tại ICD TC Sóng Thần.

-Nhà kiểm hóa ICD TC Sóng Thần

ICD TC Sóng Thần – Bình Dương

Bán nguyên trạng và Bán nguyên lô

-18 vỏ container 20’ open top

-12 vỏ container 40’ hàng khô

ICD TC Long Bình- Đồng Nai

Giá khởi điểm:

 

Lô số

Danh mục tài sản

Giá

khởi điểm

Tiền

đặt trước

01

Cẩu khung bánh lốp 3+1 Mijack QC 40-18

251.350.000

50.270.000

02

Cẩu khung bánh lốp 3+1 Mijack QC 40-19

251.350.000

50.270.000

03

Cẩu khung bánh lốp 3+1 Mijack QC 40-23

251.350.000

50.270.000

04

Cẩu khung bánh lốp 3+1 Mijack QC 40-24

251.350.000

50.270.000

05

Cẩu khung bánh lốp 3+1 Mijack QC 40-25

251.350.000

50.270.000

06

Cẩu khung bánh lốp 3+1 Mijack QC 40-26

251.350.000

50.270.000

07

Cẩu khung bánh lốp 3+1 Mijack QC 40-27

251.350.000

50.270.000

08

-01 Máy bơm PCCC Tohatsu V75GS

-01 Cột đèn pha.

-01 Máy phát điện 375KVA

-Nhà trực và kho vật tư điện nước.

-Nhà trạm cân.

-Nhà để xe tại ICD TC Sóng Thần.

-Nhà kiểmhóa ICD TC Sóng Thần.

-18 vỏ container 20’ open top

-12 vỏ container 40’ hàng khô

 

 

 

 

660.789.600

132.157.920

Địa điểm xem tài sản: Tại cảng Dầu Thực vật (Quận 07); ICD TC Long Bình và ICD Tân Cảng Sóng Thần.

Thời gian hướng dẫn xem tài sản: ngày 28/11/2019 và 29/11/2019

Thời gian mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 22/11/2019 Đến 17 giờ 00 phút, ngày 06/12/2019.

Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Từ 08 giờ ngày 04/12/2019, 05/12/2019 và ngày 06/12/2019

Địa điểm mua hồ sơ, đăng ký xem tài sản và nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Cửu Long- Số 1034 Trường Sa, phường 12, quận 3, Tp.HCM.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản gồm:

Khi khách hàng đến đăng ký tham gia đấu giá cần cung cấp:

Phiếu đăng ký mua tài sản đấu giá (bản chính, theo mẫu có dấu xác nhận của Công ty đấu giá hợp danh Cửu Long). Ngoài ra:

ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN:

Giấy đăng ký kinh doanh (bản sao y công chứng).

Quyết định bổ nhiệm Giám đốc - người đại diện pháp luật (bản sao y công chứng)

Biên bản họp HĐTV/HĐQT quyết định mua tài sản đấu giá (bản chính).

Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu, hộ khẩu thường trú của người tham gia đấu giá (bản photo, có bản chính để đối chiếu).

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Sau khi xem xét hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xác định khách hàng có đủ tư cách tham dự đấu giá theo quy định, Công ty đấu giá hợp danh Cửu Long đồng ý làm phiếu thu biên nhận hồ sơ của khách hàng.

Hình thức, phương thức đấu giá:

Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản theo hình thức đấu giá lên trực tiếp bằng lời nói.

Phương thức đấu giá:

+ Đấu giá viên phát giá khởi điểm, các nhà đầu tư tham gia đấu giá trả giá bằng cách dơ thẻ trả giá. Người tham gia đấu giá trả giá. Giá trả phải ít nhất bằng giá khởi điểm trở lên. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả tối thiểu 2.000.000 đồng (Bước giá do chủ tài sản quyết định)

+ Trường hợp người tham gia đấu giá không trả giá, coi như rút khỏi cuộc đấu giá.

+ Đấu giá viên công bố giá đã trả sau mỗi lần người tham gia đấu giá trả giá và đề nghị những người tham gia đấu giá khác tiếp tục trả giá;

+ Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại ba lần giá cao nhất đã trả và cao hơn giá khởi điểm mà không có người trả giá cao hơn

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

Thời gian tổ chức đấu giá: Dự kiến lúc 14 giờ 00 phút, ngày 09/12/2019

Địa điểm đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Cửu Long- Số 1034 Trường Sa, phường 12, quận 3, Tp.HCM