Ngày 9/1/2020, đấu giá tài sản trên đất tại Trường THPT Trần Khát Chân cũ (tỉnh Thanh Hóa)

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Anh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 9/1/2020 do UBND huyện Vĩnh Lộc ủy quyền như sau: