Ngày 9/1/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

(BĐT) -Công ty Đấu giá Hợp danh An Khang thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 9/1/2019 do Chi cục THADS huyện Cai Lậy ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh An Khang. Đ/c: Số 6 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. ĐT: 0915 615 767.

2. Người có tài sản đấu giá: Chi cục THADS huyện Cai Lậy. Đ/c: Số 20/32 Thanh Tâm, P.4, TX. Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

3. Tài sản đấu giá:

- TS1: Một phần QSDĐ CLN DT 450,3 m2 cắt thửa số 250, TBĐ số 24 và cây trồng trên đất tại ấp Bình Thạnh, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cấp cho hộ ông Nguyễn Huy Phúc GCNQSDĐ số CH00321 ngày 08/10/2010. Giá khởi điểm: 176.599.244 đ.

- TS2: QSDĐ trồng lúa nước DT 5988,6 m2 thửa số 785, TBĐ số 4, tại ấp Phú Bình, xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang do UBND huyện Cai Lậy cấp cho ông Phan Minh Tiền GCNQSDĐ số BO334049 ngày 23/04/2013. Giá khởi điểm: 515.570.551 đ.

- TS3: QSDĐ trồng lúa nước thửa 392 DT 4111,4 m2 cấp cho hộ Nguyễn Thị Sâm GCNQSDĐ số BL257041 ngày 02/11/2012; Thửa 345 DT 4801,5 m2 cấp cho Nguyễn Thị Sâm GCNQSDĐ số CC648170 ngày 22/02/2016. Thửa 368 DT 4474,5 m2 cấp cho Nguyễn Thị Sâm GCNQSDĐ số AH686381 ngày 09/04/2007 cùng TBĐ số 31, tại ấp 5, xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Giá khởi điểm: 1.127.259.243 đ.

4. Tiền đặt trước: Tài sản 1 là 35.000.000 đ/hs; Tài sản 2: 77.000.000 đ/hs; Tài sản 3: 170.000.000 đ/hs.

5. Tiền mua hồ sơ đấu giá: Tài sản 1 là 200.000 đ/hs; Tài sản 2 là 500.000 đ/hs; Tài sản 3 là 500.000 đ/hs.

6. Cá nhân/ tổ chức đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản: Mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ trong giờ hành chính kể từ ngày niêm yết đến ngày 06/01/2020 (Tài sản 1) và 07/01/2020 (Tài sản 2 + Tài sản 3) trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh An Khang và chuyển khoản tiền đặt trước vào tài khoản Công ty ngày 06/01/2020 (Tài sản 1) và 07/01/2020 (Tài sản 2 + Tài sản 3).

7. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 09 giờ 00, ngày 09/01/2020 (Tài sản 1); 08 giờ 30 (Tài sản 2) và 10 giờ 30 (Tài sản 3) ngày 10/01/2020, tại Công ty Đấu giá Hợp danh An Khang.