Ngày 9/11/2019, đấu giá vật tư thiết bị, trụ điện và sắt phế liệu tại tỉnh Vĩnh Long

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 9/11/2019 do Công ty Điện lực Vĩnh Long ủy quyền như sau:

Lô 01: Đấu giá Vật tư thiết bị + trụ điện, bàn giao theo hiện trạng thực tế. Giá khởi điểm: 483.849.200 đồng (Giá đã có thuế VAT).

Lô 02: Đấu giá Sắt phế liệu (gồm: sắt vụn, cáp thép phế liệu, thùng cầu dao điện kế, tủ hồ sơ, bàn ghế, khung lưới B40, tole, …) khối lượng dự kiến khoảng 40.616,4 kg, bàn giao theo khối lượng thực tế. Giá khởi điểm: 4.500 đồng/1kg (Giá đã có thuế VAT).

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: 03 buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút ngày: 04+05+06/11/2019, tại Kho Công ty Điện lực Vĩnh Long, kho Điện lực Bình Minh, kho Điện lực Vũng Liêm, kho Điện lực Tam Bình, kho Điện lực Long Hồ, kho Điện lực Mang Thít, kho Điện lực Bình Tân, trạm 110kV Đội Cao thế.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 06/11/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/01 hồ sơ/01Lô; Tiền đặt trước: Lô 1: 96.000.000 đồng/01 hồ sơ; Lô 2: 36.000.000 đồng/01 hồ sơ.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức khi đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền cho người khác thay mặt mình nộp tiền đặt trước vào tài khoản mở tại Ngân hàng của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long (từ ngày 06/11/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 08/11/2019).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ 00 phút ngày 09/11/2019, tại Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp, theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 06, đường 30 tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3826232, 2240321 hoặc Công ty Điện Lực Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 26, đường Hoàng Thái Hiếu, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 2210280.