Ngày 9/11/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thạch Thất, Hà Nội

(BĐT) - UBND huyện Thạch Thất phối hợp với Công ty CP Đấu giá số 5 - Quốc gia thông báo điều chỉnh thông báo mời đấu giá khu đất đấu giá xã Dị nậu (Đợt 2) vào ngày 9/11/2018 như sau:

1. Bán hồ sơ mời và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày 01/10/2018 đến 17h00, ngày 08/11/2018 (giờ hành chính).

Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký trực tiếp tại Phòng TN & MT huyện Thạch Thất. Địa chỉ: Thị trấn Liên Quan, Thạch Thất, Hà Nội hoặc gửi thư đảm bảo đến Công ty CP Đấu giá số 5 – Quốc gia. Số 9 Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

2. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 07/11 và 08/11/2018 (giờ hành chính). Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản vào tài khoản Ngân hàng của Tổ chức đấu giá theo thông tin sau: Công ty Cổ phần Đấu giá số 5 - Quốc gia. Số tài khoản: 21210000338866 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Hồ (BIDV – chi nhánh Tây Hồ). Nội dung chuyển khoản: “Tên người đăng ký tham gia đấu giá …” nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đối với … (số lượng thửa đất) thửa đất tại vị trí......, xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất.

3. Xem xét thực địa khu đất đấu giá: Trong 02 ngày, 05 và 06/11/2018 (giờ hành chính).

4. Xét điều kiện tham gia đấu giá: Ngày 09/11/2018 (thứ Sáu), tại Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất.

5. Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 30’, ngày 10/11/2018 (thứ Bẩy), tại Hội trường UBND huyện Thạch Thất (thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội).

* Liên hệ: Công ty CP Đấu giá số 5 – Quốc gia. ĐT: 024.37.622.619; Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thạch Thất. ĐT: 024.33.842321.