Ngày 9/11/2018, đấu giá quyền sử dụng 08 thửa đất tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 9/11/2018 do Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Buôn Hồ ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh tỉnh Đắk Lắk.

2. Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Buôn Hồ. Địa chỉ: Số 193 Đường Hùng Vương, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất cho thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với 08 thửa đất tại phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. Cụ thể như sau:

STT

Ký hiệu thửa đất

Tờ bản đồ

Diện tích (m2)

Hệ số góc

Giá khởi điểm/ 1 thửa đất (đồng)

Tiền đặt trước/ thửa đất (đồng)

Bước giá (đồng)

1

Thửa 22

40

52,0

1,15

1.612.000.000

322.000.000

60.000.000

2

Thửa 23

40

45,9

1,00

1.239.000.000

247.000.000

60.000.000

3

Thửa 24

40

45,8

1,05

1.099.000.000

219.000.000

60.000.000

4

Thửa 25

40

45,2

1,05

1.085.000.000

217.000.000

60.000.000

5

Thửa 26

40

44,8

1,00

1.075.000.000

215.000.000

60.000.000

6

Thửa 27

40

44,8

1,00

1.075.000.000

215.000.000

60.000.000

7

Thửa 28

40

44,7

1,00

1.073.000.000

214.000.000

60.000.000

8

Thửa 29

40

53,9

1,10

1.348.000.000

269.000.000

60.000.000

Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại dịch vụ.

Thời hạn thuê đất: 30 năm.

Hình thức: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

4. Tổng giá khởi điểm: 9.606.000.000 đồng (Chín tỷ, sáu trăm lẻ sáu triệu đồng).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày thông báo đấu giá đến ngày 15/11/2018 tại các thửa đất đấu giá.

6. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/ hồ sơ.

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00, ngày 15/11/2018 (trong giờ hành chính).

b) Điều kiện, cách thức đăng ký: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản đến Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản mua hồ sơ, nộp tiền đặt trước, phiếu đăng ký tham gia đấu giá, giấy tờ khác có liên quan.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 19/11/2018, tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk.

9. Hình thức, Phương thức đấu giá:

a) Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

b) Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Các nội dung khác được quy định tại Quy chế cuộc đấu giá.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, đến liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Địa chỉ: Số 135 Đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 0262.3954464 để được hướng dẫn chi tiết.