Ngày 9/11/2018, đấu giá Công trình Thủy điện Thượng Sơn tại Hà Giang

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 9/11/2018 như sau: