Ngày 9/10/2019, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân quốc tế thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 9/10/2019 do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân quốc tế. Đ/c: Số 191A Nguyễn Thị Thập, Trung An, thành Phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

2. Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho. Đ/c: Ấp Hội Gia, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

3. Tài sản đấu giá: QSDĐ và tài sản gắn liền với đất 1511.5m2 đất ở + đất CLN (trong đó phần đất có mộ và phần lối đi vào mộ là 117 m2). Tổng diện tích đất thực tế sau khi trừ phần đất mộ và lối đi vào mộ là 1394.5 m2 và nhà ở: 204.8 m2. Nơi có tài sản: Số 4C, ấp Long Hòa B, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian: Lúc 08 giờ 00, ngày 09/10/2019.

- Địa điểm: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân quốc tế.

5. Giá khởi điểm và tiền đặt trước

- Giá khởi điểm: 2.022.290.000 đồng.

- Tiền đặt trước: 200.000.000 đồng (bằng hình thức CK).

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian: Từ 09/09/2019 đến hết 10 giờ 00, ngày 07/10/2019 (giờ hành chính).

- Địa điểm: Tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân quốc tế.

7. Thời gian nộp tiền đặt trước và xem tài sản:

- Nộp tiền đặt trước: Từ 07/10 đến hết 16 giờ 00, ngày 08/10.

- Xem tài sản: Từ ngày 07/10 đến ngày 08/10.

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, xem tài sản, nộp tiền đặt trước theo đúng thời gian địa điểm nêu trên và có đủ điều kiện khác tham gia đấu giá theo quy định của quy chế đấu giá.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên nhiều vòng. Liên hệ: 02733.976.969.