Ngày 9/10/2019, đấu giá quyền sử dụng 28 lô đất tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh QAC phối hợp với Ban Quản lý Dự án - Qũy đất huyện Bắc Trà My thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/10/2019 như sau:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở gồm 28 lô đất thuộc công trình: Khu dân cư Dương Hòa, tại xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, do Ban Quản lý Dự án - Qũy đất huyện Bắc Trà My làm đại diện chủ đầu tư. Thông tin chi tiết từng lô đất như sau: 

STT

Ký hiệu

lô đất

Hệ

số

Diện tích

(m2)

Đơn giá

(đồng/m)

Giá khởi

điểm

(đồng/lô)

Bước giá

Mức thu tiền

đặt trước

I

KHU C7

1

C7-4

1,0

150,3

1.400.000

210.420.000

24.000.000

42.000.000

2

C7-5

1,0

150,2

1.400.000

210.280.000

24.000.000

42.000.000

3

C7-8

1,0

150,1

1.400.000

210.140.000

24.000.000

42.000.000

4

C7-9

1,0

150,1

1.400.000

210.140.000

24.000.000

42.000.000

II

KHU C8

5

C8-6

1,1

211,5

1.400.000

325.710.000

24.000.000

65.000.000

III

KHU C11

6

C11-12

1,0

126,0

1.400.000

176.400.000

20.000.000

35.000.000

7

C11-13

1,0

126,0

1.400.000

176.400.000

20.000.000

35.000.000

8

C11-15

1,0

126,0

1.400.000

176.400.000

20.000.000

35.000.000

9

C11-16

1,0

126,0

1.400.000

176.400.000

20.000.000

35.000.000

10

C11-21

1,0

126,0

1.400.000

176.400.000

20.000.000

35.000.000

IV

KHU C12

11

C12-03

1,0

133,7

1.400.000

187.180.000

20.000.000

37.000.000

12

C12-07

1,0

131,6

1.400.000

184.240.000

20.000.000

36.000.000

13

C12-08

1,0

131,9

1.400.000

184.660.000

20.000.000

36.000.000

14

C12-09

1,0

132,1

1.400.000

184.940.000

20.000.000

36.000.000

15

C12-10

1,0

132,3

1.400.000

185.220.000

20.000.000

37.000.000

16

C12-11

1,0

132,6

1.400.000

185.640.000

20.000.000

37.000.000

17

C12-12

1,0

132,8

1.400.000

185.920.000

20.000.000

37.000.000

18

C12-13

1,0

133,1

1.400.000

186.340.000

20.000.000

37.000.000

19

C12-14

1,0

133,3

1.400.000

186.620.000

20.000.000

37.000.000

20

C12-15

1,0

133,6

1.400.000

187.040.000

20.000.000

37.000.000

21

C12-16

1,0

133,8

1.400.000

187.320.000

20.000.000

37.000.000

22

C12-17

1,0

134,1

1.400.000

187.740.000

20.000.000

37.000.000

23

C12-19

1,0

134,5

1.400.000

188.300.000

20.000.000

37.000.000

24

C12-20

1,0

134,8

1.400.000

188.720.000

20.000.000

37.000.000

25

C12-21

1,0

135,1

1.400.000

189.140.000

20.000.000

37.000.000

26

C12-22

1,0

135,3

1.400.000

189.420.000

20.000.000

37.000.000

27

C12-24

1,0

135,8

1.400.000

190.120.000

20.000.000

38.000.000

V

KHU C13

28

C13-01

1,0

152,3

1.600.000

243.680.000

24.000.000

48.000.000

Tổngcộng

3864,9

5.470.930.000

(Giá trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các chi phí khác để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định).

2. Phí tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ/01 lô đất (Năm trăm nghìn đồng y).

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán và nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước, nộp phiếu trả giá:

  a) Thời gian xem tài sản: Trong thời gian thông báo khách hàng có nhu cầu thì liên hệ với Công ty đấu giá hợp danh QAC để sắp xếp thời gian.

  Địa điểm xem tài sản: Tại Khu dân cư Dương Hòa; Địa điểm: xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

b) Thời gian bán hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (trong giờ hành chính) kể từ ngày 17/9/2019 cho đến trước 17 giờ 00 phút ngày 04/10/2019.

c) Thời gian nộp tiền đặt trước (trong giờ hành chính): từ 07 giờ 30 phút ngày 04/10/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 08/10/2019 (thứ ba).

d) Thời gian nộp phiếu trả giá: từ 08 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút ngày 08/10/2019 (thứ ba). 

  đ) Địa điểm bán hồ sơ và nộp hồ sơ: tại Công ty đấu giá hợp danh QAC – tầng 5, tòa nhà Bưu điện Quảng Nam, số 01 đường Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam hoặc tại Bộ phận Phát triển quỹ đất của Ban Quản lý Dự án - Qũy đất huyện Bắc Trà My (Phòng Nội vụ cũ) - Thị trấn Trà My - Huyện Bắc Trà My - tỉnh Quảng Nam.

  e) Địa điểm nộp phiếu trả giá tại Ban Quản lý Dự án - Qũy đất huyện Bắc Trà My (Phòng Nội vụ cũ). Địa chỉ: Thị trấn Trà My - Huyện Bắc Trà My - tỉnh Quảng Nam

f) Địa điểm nộp tiền đặt trước:

  Khách hàng tham gia đấu giá nộp số tiền trên vào:

- Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh QAC.

- Tài khoản số: 4200201007228 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Nam.

  Số tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá được chấp nhận khi ngân hàng thông báo có cho Công ty trước 16 giờ 00 phút ngày 08/10/2019 (thứ ba). Mọi trường hợp đến sau thời điểm trên sẽ không được chấp nhận.

4. Điều kiện tham gia đấu giá:

4.1. Có hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ, gồm:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty đấu giá hợp danh QAC phát hành, phải ghi đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo mẫu đơn, trong đó có nội dung cam kết chấp hành theo Quy chế đấu giá và sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch khi trúng đấu giá;

- Mỗi hộ gia đình chỉ được cử một người đại diện nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá;

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân; bản sao giấy nộp tiền đặt trước;

- Nếu ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá thay mình thì phải có Giấy ủy quyền được UBND cấp xã xác nhận. Giấy ủy quyền phải ghi rõ nội dung ủy quyền, thời gian ủy quyền, nộp giấy ủy quyền trực tiếp tại cuộc đấu giá (bản chính).

4.2. Khách hàng phải hoàn tất các thủ tục và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước và phiếu trả giá tại Công ty theo quy định.

5. Hình thức, phương thức đấu giá:

Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên có cộng bước giá (Giá khởi điểm + tối thiểu 01 bước giá). Đấu giá theo từng lô đất.

6. Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá: Vào lúc 14 giờ ngày 09/10/2019 (thứ tư) tại Hội trường Ban Quản lý Dự án - Qũy đất huyện Bắc Trà My (Phòng Nội vụ cũ). Địa chỉ: Thị trấn Trà My - Huyện Bắc Trà My - tỉnh Quảng Nam.

Nếu có thay đổi về thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá thì công ty sẽ báo lại với khách hàng.

Mọi chi tiết xin liên hệ Công ty đấu giá hợp danh QAC- Số 01 đường Trần Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, điện thoại số: 02353 958 959 hoặc 0905704986 (Anh Vũ).