Ngày 8/8/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 8/8/2019 do Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Lào Cai ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH LÀO CAI. Địa chỉ : Tổ 5, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT THÀNH PHỐ LÀO CAI. Địa chỉ: SN 591 đường Hoàng Liên, P Kim Tân, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

3. Tên tài sản đấu giá. Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 11 thửa đất tại phố Đào Tấn (T9), khu dân cư tổ 40B, phường Pom Hán, TP. Lào Cai (có sơ đồ kèm theo).

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở; Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài; Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá. Là 15.000.000đồng/m2 (Giá khởi điểm trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ)

Tổng giá khởi điểm của 11 thửa đất là: 15.519.000.000, đồng (Bằng chữ: (mười năm tỷ năm trăm mười chín triệu đồng)

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá. Trong 02 ngày, ngày 22, 23/7/2019 (trong giờ hành chính). Khách hàng liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản để được hướng dẫn xem tài sản.

6. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ tham gia đấu giá.

- Thời gian: Từ ngày 17/7/2019 đến 16 giờ ngày 07/8/2019.

- Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai

- Giá bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01hồ sơ.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định của Luật đấu giá tài sản.

8. Thời hạn, hình thức, địa điểm nhận hồ sơ tham gia đấu giá.

- Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 17/7/2019 đến 16 giờ ngày 07/8/2019.

- Hình thức nhận: Hồ sơ trả giá của khách hàng được gửi qua đường bưu điện bằng thư đảm bảo về Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh, địa chỉ : Tổ 5 , phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

9. Tiền đặt trước, thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước.

- Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của thửa đất đấu giá.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong 03 ngày, ngày 5, 6 đến 16 giờ ngày 07/8/2019.

- Phương thức nộp: Nộp vào tài khoản.

- Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai.

Tài khoản số: 37510000114453 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lào Cai; Địa chỉ: Phố 30 tháng 4, phường Nam Cường, TP. Lào Cai, T.Lào Cai.

10. Hình thức, phương thức đấu giá.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

11. Thời gian, địa điểm công bố giá.

- Thời gian: Vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 08/8/2019.

- Địa điểm: Hội trường tầng II, Trung tâm dịch vụ đấu giá tỉnh Lào Cai.

12. Thông báo này được niêm yết công khai tại:

  - Đề nghị Báo Lào Cai cho đăng QC trên báo in trong 02 (hai) số vào ngày17, 22/7/2019;

  - Đăng trên cổng thông tin điện tử của Cục Công sản - BTC.

  - Niêm yết tại trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh;

  - Niêm yết tại Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố;

  - Niêm yết tại UBND phường Kim Tân.

Điện thoại liên hệ: 0915.768.266.

Ngày 8/8/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai - ảnh 1