Ngày 8/8/2019, đấu giá quyền sử dụng 8 thửa đất tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 8/8/2019 do UBND xã Bình Thới, huyện Bình Sơn ủy quyền như sau: