Ngày 8/7/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thường Tín, Hà Nội

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia phối hợp với Trung tâm PTQĐ huyện Thường Tín thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất vào ngày 8/7/2019 như sau:

1. Thông tin các thửa đất:

(1) Khu đất KDD xã Nguyễn Trãi gồm 16 thửa: Từ thửa 6 đến thửa 11; thửa 13, 27, 30, 31, 32, 38, 39, 59, 60, Lô VI. Tổng diện tích: 1.488,45 m2. Giá khởi điểm: 6.000.000 đ/m2. Tiền đặt trước: 100.000.000 đ/thửa. Tiền hồ sơ: 500.000 đ/hs;

(2) Thôn Thọ Giáo, xã Tân Minh: Thửa 07. Diện tích: 150,9 m2. Giá khởi điểm: 5.000.000 đ/m2. Tiền đặt trước: 100.000.000 đ. Tiền hồ sơ: 500.000 đ/hs;

(3) Thôn Đào Xá, xã Thắng Lợi: Gồm 09 thửa đất, từ 03 đến 11. Tổng diện tích: 779,45 m2. Giá khởi điểm: 4.200.000 đ/m2. Tiền đặt trước: 70.000.000 đ/thửa. Tiền hồ sơ: 200.000 đ/hs; (4) Thôn Khoái Cầu, xã Thắng Lợi: Gồm 12 thửa đất, từ 20 đến 31. Tổng diện tích: 1.209 m2. Giá khởi điểm: 6.500.000 đ/m2. Tiền đặt trước: 100.000.000 đ/thửa. Tiền hồ sơ: 500.000 đ/hs. Bước giá áp dụng chung: 200.000 đ/m2.

2. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

3. Thời gian phát hành và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ 19/06/2019 đến 04/07/2019 (giờ hành chính). Tham khảo hồ sơ tại Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và Cổng thông tin điện tử UBND huyện Thường Tín. Nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: (1) tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín hoặc (2) gửi thư đảm bảo đến Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 – Quốc gia (thời gian tiếp nhận theo dấu bưu điện).

4. Thời gian nộp tiền đặt trước: Các ngày 03/07 và 04/07/2019 (giờ hành chính). Phương thức nộp tiền: chuyển khoản vào tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc Gia. Số TK: 029154840001 tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Thường Tín. Nội dung: “…Tên người đăng ký …” nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đối với … thửa đất tại khu … xã…, huyện Thường Tín.

5. Thời gian, địa điểm xem thực địa: Trong 02 ngày, là ngày 01/07 và 02/07/2019 (giờ hành chính).

6. Xét điều kiện tham gia đấu giá: Ngày 05/07/2019 tại tại Trung tâm PTQĐ huyện Thường Tín.

7. Tổ chức cuộc đấu giá: 08h30, ngày 08/07/2019 tại Hội trường HU – UBND huyện Thường Tín.

* Liên hệ: Công ty Đấu giá số 5 - Quốc gia. ĐT: 024.37.622.620;

Trung tâm PTQĐ huyện Thường Tín. ĐT: 0243.3762600.