Ngày 8/7/2019, đấu giá cho thuê mặt bằng làm bãi giữ xe tại Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh HCM Việt Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 8/7/2019 do Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh HCM Việt Nam. Địa chỉ: 80 Tam Đảo, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM.

Người có tài sản đấu giá: Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long. Địa chỉ: số 75 Nguyễn Huệ, phường 2, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Tài sản đấu giá:

Tài sản 1: Cho thuê mặt bằng làm bãi giữ xe sinh viên khu vực ký túc xá. Diện tích cho thuê 200m2 (Tại mặt bằng giữ xe hiện hữu). Thời hạn cho thuê: 9 tháng theo năm học (từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2019 và từ tháng 01 đến tháng 5 năm 2020). Giá khởi điểm: 31.500.000đồng/9 tháng. Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/ hồ sơ. Tiền đặt trước: 6.300.000đồng.

Tài sản 2: Cho thuê mặt bằng làm bãi giữ xe sinh viên khu vực lớp học. Diện tích cho thuê 100m2 (Tại mặt bằng giữ xe hiện hữu). Thời hạn cho thuê: 9 tháng theo năm học (từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2019 và từ tháng 01 đến tháng 5 năm 2020).Giá khởi điểm: 18.000.000đồng/9 tháng. Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng / hồ sơ. Tiền đặt trước: 3.600.000đồng.

Tài sản 3: Cho thuê mặt bằng Căn tin khu vực lớp học. Diện tích cho thuê 30m2 (Tại mặt bằng căn tin hiện hữu). Thời hạn cho thuê: 10 tháng theo năm học (từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2019 và từ tháng 01 đến tháng 5 năm 2020). Giá khởi điểm: 25.000.000đồng/10 tháng. Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/ hồ sơ. Tiền đặt trước: 5.000.000 đồng.

Tài sản 4: Cho thuê mặt bằng Căn tin khu vực Ký túc xá. Diện tích cho thuê 30m2 (Tại mặt bằng căn tin hiện hữu). Thời hạn cho thuê: 10 tháng theo năm học (từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2019 và từ tháng 01 đến tháng 5 năm 2020). Giá khởi điểm: 25.000.000đồng/10 tháng. Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/ hồ sơ. Tiền đặt trước: 5.000.000 đồng.

Đấu giá cho thuê từng tài sản. Giá khởi điểm trên chưa bao gồm chi phí sử dụng điện, nước, các chi phí dịch vụ kỹ thuật hạ tầng,… phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

Hình thức đấu giá: đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

Phương thức đấu giá: theo phương thức trả giá lên.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký: từ ngày thông báo đến 16 giờ 00 phút ngày 05/7/2019 tại Trung tâm Thông tin Tư vấn và Dịch vụ Tài chính Vĩnh Long, số 11 Hưng Đạo Vương, phường 1, TP.Vĩnh Long. Điện thoại: 02703 822 578.

Thời gian, địa điểm xem tài sản: từ ngày thông báo đến ngày 05/7/2019 tại Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long. ( trong giờ hành chính)

Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 03/7 đến 16 giờ 00 phút 05/7/2019 (trong giờ hành chính).

Thời gian nộp phiếu trả giá: từ ngày 03/7 đến 05/7/2019 (Sáng: từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; Chiều: từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút).

Thời gian và địa điểm công bố giá: bắt đầu từ 08 giờ 00 phút ngày 08/7/2019 tại Phòng họp Trường Cao đẳng sư phạm Vĩnh Long.

Điều kiện và cách thức đăng ký: Khách hàng nộp đơn hợp lệ, CMND, giấy đăng ký kinh doanh (nếu có), giấy nộp tiền đặt trước, phiếu trả giá đúng hạn.

Khách hàng có nhu cầu biết thêm chi tiết, tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký,…liên hệ trong giờ hành chính tại:

Trung tâm Thông tin Tư vấn và Dịch vụ Tài chính Vĩnh Long, số 11 Hưng Đạo Vương, phường 1, TP.Vĩnh Long. Điện thoại: 02703 822 578.