Ngày 8/6/2019, đấu giá quyền sử dụng 22 lô đất tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 8/6/2019 do Ban quan lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển Quỹ đất huyện Triệu Phong ủy quyền như sau:

 - Tên tổ chức đấu giá: Công ty Đấu Giá Hợp Danh Miền Trung. Địa chỉ: Số 16 Trần Nhật Duật, Khu phố Tây Trì, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị.

  - Người có tài sản: Ban quan lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển Quỹ đất huyện Triệu Phong. Địa chỉ: Số 146 Lê duẩn, Thị Trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

-Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 08/06/2019 tại Hội Trường UBND xã Triệu Thuận.

- Tên tài sản, nơi có tài sản bán đấu giá: 22 lô đất thuộc khu vực đường ĐH40, tại xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị có tổng diện tích: 2.936,7m2 với tổng giá khởi điểm: 2.613.663.000 đồng (Có bảng kê chi tiết đính kèm).

-Tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

+ Tiền mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: 100.000 đồng/1 hồ sơ/1 lô đất

+ Tiền đặt trước: 18.000.000 đồng/ 1 lô đất (Có tại bảng kê đính kèm)

+ Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Ngày 05, 06, 07/6/2019 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Nam Cửa Việt, Triệu Phong, Tên TK: Công ty Đấu Giá Hợp Danh Miền Trung Số TK: 3910201000136 (trừ trường hợp khách hàng tự nguyện nộp sớm vì lý do cá nhân không thể chờ đến thời hạn quy định).

- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày thông báo đến hết 16 giờ ngày 07/06/2019 tại địa chỉ có tài sản nói trên.

-Thời gian địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến hết 16 giờ ngày 05/06/2019 tại Công ty Đấu Giá Hợp Danh Miền Trung.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Đối tượng tham gia đấu giá là các cá nhân, tổ chức sử dụng đất đúng mục đích.

+ Cách thức đăng ký: Mua hồ sơ đăng ký tại nơi tổ chức đấu giá, nghiên cứu kỹ quy chế đấu giá, điền đầy đủ thông tin vào đơn đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước tại Ngân hàng và nộp hồ sơ kèm phiếu nộp tiền đặt trước, bản sao giấy CMND, giấy phép đăng ký kinh doanh.

- Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

+ Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá.

+ Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Vậy, Công ty đấu giá Hợp danh Miền Trung thông báo cho các tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá đến làm thủ tục tham gia đấu giá. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số điện thoại: 0233.3565.379 hoặc Ban quan lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển Quỹ đất huyện Triệu Phong. Số điện thoại: 0233.828.420./. 

PHỤ LỤC GIÁ KHỞI ĐIỂM, SỐ TIỀN ĐẶT TRƯỚC, BƯỚC GIÁ VÀ TIỀN BÁN HỒ SƠ CÁC LÔ ĐẤT TẠI XÃ TRIỆU THUẬN : DO TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN TRIỆU PHONG QUẢN LÝ
(Kèm theo Thông báo số 40/TBĐG-CTMT ngày17/5/2019 )
 
KHU VỰC XÃ TRIỆU THUẬN

 

 

TT

Số lô

Diện tích
lô đất (m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Tiền đặt trước

Tiền bán hồ sơ

 

01

01

135

120.150.000

18.000.000

100.000

 

02

2

135

120.150.000

18.000.000

100.000

 

03

3

135

120.150.000

18.000.000

100.000

 

04

4

135

120.150.000

18.000.000

100.000

 

05

5

135

120.150.000

18.000.000

100.000

 

06

6

135

120.150.000

18.000.000

100.000

 

07

8

135

120.150.000

18.000.000

100.000

 

08

9

135

120.150.000

18.000.000

100.000

 

09

16

115,34

102.652.600

18.000.000

100.000

 

10

20

135

120.150.000

18.000.000

100.000

 

11

21

135

120.150.000

18.000.000

100.000

 

12

22

135

120.150.000

18.000.000

100.000

 

13

23

135

120.150.000

18.000.000

100.000

 

14

24

135

120.150.000

18.000.000

100.000

 

15

25

121,10

107.779.000

18.000.000

100.000

 

16

26

135

120.150.000

18.000.000

100.000

 

17

28

135,26

120.381.400

18.000.000

100.000

 

18

29

135

120.150.000

18.000.000

100.000

 

19

30

135

120.150.000

18.000.000

100.000

 

20

31

135

120.150.000

18.000.000

100.000

 

21

32

135

120.150.000

18.000.000

100.000

 

22

33

135

120.150.000

18.000.000

100.000

 

Tổng

2.936,7

2.613.663.000