Ngày 8/4/2019, đấu giá khai thác trắng rừng đước tại tỉnh Cà Mau

(BĐT) - Hội đồng đấu giá - Cục Hậu cần Quân khu 9 tổ chức đấu giá tài sản khai thác trắng rừng đước tại Nông trường 414 quản lý vào ngày 8/4/2019 như sau:

Diện tích rừng đước đấu giá: 39,96 ha; Địa chỉ: Ấp Đường Dây, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Xem tài sản: Từ ngày 25/3/2019 đến ngày 03/4/2019; Liên hệ: Nông trường 414 (Trong giờ hành chính); Điện thoại: 0290 2214 301.

Giá khởi điểm: 4.100.000.000 đồng (Giá không bao gồm VAT).

Mua hồ sơ đấu giá: 1.000.000 đồng/ hồ sơ. Thời gian phát hành hồ sơ đấu giá từ 8 giờ ngày 28/3 đến 16 giờ ngày 02/4/2019 tại Ban Tài chính - Cục Hậu cần, Quân khu 9; Địa chỉ: 91B Đường CMT8, phường An Thới, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ. Liên hệ đồng chí: Truyền – SĐT: 0944673888.

Tiền đặt trước: 700.000.000 đồng, nộp vào tài khoản Nông trường 414, theo thời gian quy định, phải trước ngày mở cuộc đấu giá. STK: 75092 0100 1169 mở tại Agribank chi nhánh huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

Thời gian, địa điểm đăng ký và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày ra thông báo đến hết 16 giờ ngày 29/3/2019; Địa điểm tại 91B Đường CMT8, phường An Thới, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ.

Thời gian, địa điểm đấu giá: Lúc 8 giờ ngày 8/4/2019 tại Cục Hậu cần Quân khu 9; Địa chỉ: 91B Đường CMT8, phường An Thới, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ.

Muốn biết thêm chi tiết, liên hệ: Nông trường 414, ấp Đường Dây, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Điện thoại: 0290 2214 301.