Ngày 8/4/2019, đấu giá công trình và cây trồng trên đất tại tỉnh Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Trung tâm phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế phối  hợp cùng Công ty đấu giá Hợp danh Chuỗi Giá Trị thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 8/4/2019 như sau: