Ngày 8/3/2019, đấu giá vật tư thiết bị thu hồi do tháo dỡ di dời 02 trụ điện tại tỉnh Bạc Liêu

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 8/3/2019 do Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Giá Rai ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm DV đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu; địa chỉ: Số 06 Nguyễn Tất Thành, P1, Tp.Bạc Liêu.

2. Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu; địa chỉ: Khóm 1, Phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

3. Tài sản đấu giá: Vật tư thiết bị thu hồi do tháo dỡ di dời 02 trụ điện Dự án xây dựng cầu Giá Rai; Tài sản thuộc quyền sở hữu nhà nước thanh lý bằng hình thức đấu giá theo Quyết định số 5436/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của UBND thị xã Giá Rai; gồm: 02 trụ điện BTLT 12m (cắt gốc). 01 trụ điện BTLT 18m (cắt gốc). 03 trụ điện BTLT 18m. 06 đà cản 1,5m. 284m cáp ngầm CXV/SE-DSTA 3x185mm2. 08 bộ dây neo xuống Trung áp NX.TA. 128m cáp thép 3/8. 08 xứ neo TT. 64 kẹp 3 loulon. 08 boulon mắt M16x250. Hiện tài sản được lưu giữ tại Kho Trạm biến điện 110KV, Khóm 5, phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 40.340.000 đồng (Bốn mươi triệu, ba trăm bốn chục ngàn đồng).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Ngày 04,05/3/2019, tại nơi lưu giữ tài sản Kho Trạm biến điện 110KV, Khóm 5, phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.

6. Tiền đặt trước: 4.000.000 đồng, nộp ngày 05,06,07/3/2019 vào tài khoản số 785.10.00.00.81802 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam- CN Bạc Liêu (số 65A đường Trần Huỳnh, Khóm 2, Phường 7, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu hoặc tại nơi đăng ký.

7. Tiền mua hồ sơ đấu giá: 100.000 đồng/bộ hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 25/02/2019 đến 17 giờ ngày 05/3/2019 tại Phòng Tài chính- Kế hoạch thị xã Giá Rai; địa chỉ: Khóm 1, Phường 1, thị xã Giá Rai và tại Trung tâm DV đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu (trong giờ hành chính).

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy chế cuộc đấu giá đến mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ tại Phòng Tài chính- Kế hoạch thị xã Giá Rai và Trung tâm DV đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu.

10. Tổ chức đấu giá: Lúc 9 giờ ngày 08/3/2019 tại Phòng Tài chính- Kế hoạch thị xã Giá Rai; địa chỉ: Khóm 1, Phường 1, thị xã Giá Rai.

11. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức trả giá lên.

Chi tiết liên hệ Trung tâm theo địa chỉ nêu trên, ĐT: 0291.3825386.