Ngày 8/3/2019, đấu giá tài sản tang vật tịch thu tại tỉnh Lạng Sơn

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lạng Sơn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 8/3/2019 do Hạt Kiểm lâm huyện Bình Gia ủy quyền như sau: