Ngày 8/3/2019, đấu giá công trình trên đất khuôn viên trụ sở UBND xã Hậu Thạnh cũ (tỉnh Sóc Trăng)

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Mũi - Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 8/3/2019 do Chi Cục thi hành án dân sự huyện Long Phú ủy quyền như sau:

1. Tên địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Mũi Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng; Địa chỉ: Số 535, đường Trần Hưng Đạo, K 8, Phường 3, Tp Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

2. Tên địa chỉ người có tài sản đấu giá: Chi Cục thi hành án dân sự huyện Long Phú; Địa chỉ: Ấp 3, thị trấn Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 9giờ 00 phút ngày 08/3/2019 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Mũi Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng; Địa chỉ: Số: 535, đường Trần Hưng Đạo, K 8, phường 3, Tp Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

4. Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá là: Tài sản thanh lý của phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Long Phú, địa chỉ Ấp 3, thị trấn Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng;

● Bán tháo dở phần kiến trúc công trình trên đất khuôn viên trụ sở UBND xã Hậu Thạnh cũ bao gồm (trụ sở chính, dãy nhà làm việc đoàn thể: Hội Nông dân, Phụ nữ, Đoàn thanh niên);

Tổng diện tích: 275,43m2 (nhà trệt); kết cấu khung cột BTCT, vì kèo + xà gồ (BTCT + gỗ), mái tôn, nền lát gạch bông, cửa nhôm có kính;

(Chi tiết tài sản theo Chứng thư thẩm định giá số 05/2019/CT-BĐS-ST, ngày 16/01/2019 của SVICC)

- Nơi có tài sản đấu giá: tại xã Hậu Thạnh; huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng;

5. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá trong trường hợp công khai giá khởi điểm chưa tính VAT:

- Giá khởi điểm: 20.860.000đ (Hai mươi triệu, tám trăm sáu mươi ngàn đồng)

- Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm/hồ sơ. Nhận tiền đặt trước tham gia đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá; (trừ trường hợp Công ty và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá)

+ Tài khoản giao dịch Công ty đấu giá Hợp danh Đất Mũi

+ Số tài khoản: 742.10.005.363636; Tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Sóc Trăng

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: (Theo Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản).

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: từ ngày 27 và 28/02/2019, tại trụ sở UBND xã Hậu Thạnh cũ huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng; (đăng ký chi nhánh công ty trước 01 ngày)

7. Thời gian, địa điểm, bán và nhận hồ sơ , điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Thời gian bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Mũi Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá liên tục kể từ ngày 14/02/2019 đến 17h00 ngày 05/3/2019;

+ Địa điểm bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá : Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Mũi Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng - Số 535, đường Trần Hưng Đạo, khóm 8, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

+ Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tất cả các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực về tài chính, không vi phạm pháp luật về kinh tế, có đủ năng lực hành vi dân sự. Không thuộc trường hợp quy định tại K4, Đ38, Luật Đấu giá tài sản năm 2016);nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Mũi Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng trong thời hạn thông báo;

Khách hàng trúng giá chịu trách nhiệm nộp các khoản phí, lệ phí, chi phí khác........ theo quy định. Trường hợp giá khởi điểm chưa bao gồm thuế VAT và các khoản thuế khác theo pháp luật hiện hành (nếu có);

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá tài sản đến trực tiếp Công ty để đăng ký tham gia đấu giá tài sản, khi đến đăng ký tham gia đấu giá tài sản phải mang theo giấy CMND và Hộ khẩu (đối với cá nhân) , Giấy chứng nhận ĐKKD, giấy CMND người đại diện (nếu là tổ chức) để kiểm tra, đối chiếu;

8. Hình thức đấu giá; Phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức trả giá lên.

Tổ chức ,cá nhân muốn biết thêm chi tiết tiết liên hệ Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Mũi Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng; Số 535, đường Trần Hưng Đạo, khóm 8, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; Điện thoại: (0299)3773636; DĐ: 0913653052.

(Các thủ tục trên thực hiện trong giờ hành chính)