Ngày 8/3/2019, đấu giá 29 xe mô tô hai bánh đã qua sử dụng tại tỉnh Quảng Trị

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị thông báo bán đấu giá vào ngày 8/3/2019 do Phòng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh Quảng Trị ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Trị, đường Điện Biên Phủ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Phòng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh Quảng Trị, Km2 Quốc Lộ 9, TP.Đông Hà, T.Quảng Trị.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 08/3/2019. Tại Hội trường Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Trị.

4. Tên tài sản, nơi có tài sản:

- Tên tài sản: Lô xe mô tô hai bánh đã qua sử dụng gồm 29 chiếc (trong đó 10 chiếc tái sử dụng và 19 chiếc bán phế liệu) là tài sản vi phạm hành chính của Phòng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh Quảng Trị;

- Nơi có tài sản: Phòng Cảnh sát cơ động- Công an tỉnh Quảng Trị, Km2 Quốc Lộ 9, TP.Đông Hà, T.Quảng Trị.

5. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, thời gian nộp tiền đặt trước:

- Giá khởi điểm: 10.600.000 đồng;   - Tiền đặt trước: 2.120.000 đồng.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 06/3/2019 đến ngày 07/3/2019, khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 3902 201 007221 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị mở tại Ngân hàng NN&PTNT CN TP Đông Hà, (trong giờ hành chính);

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 22/02/2019 đến ngày 05/3/2019 (trong giờ hành chính);

- Địa điểm: Tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị;

- Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu, hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về hồ sơ, tiền mua hồ sơ và nộp tiền đặt trước trong thời hạn quy định;

- Cách thức đăng ký: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Trị.

Vậy, Trung tâm thông báo cho các tổ chức có nhu cầu đến làm thủ tục tham gia đấu giá.

Muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Trị, Điện thoại: 0233.3550.854.