Ngày 8/12/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 8/12/2019 do Ủy ban nhân dân huyện Lâm Thao ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh – Địa chỉ: Tòa nhà Anh Minh, số 1512 đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Lâm Thao - khu Lâm Thao, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá tài sản:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá tài sản (dự kiến): 7h00 ngày 08/12/2019;

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá tài sản (dự kiến): Hội trường Ủy ban nhân dân xã Sơn Dương, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

4. Tên tài sản, nơi có tài sản, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, tiền mua hồ sơ: Quyền sử dụng 33 ô đất ở tại khu Đầu Tường, xã Sơn Dương, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Cụ thể như sau:

Tên ô đất

Diện tích

(m2/1 ô đất)

Giá khởi điểm (đồng/ m2)

Thành tiền

(đồng/ ô đất)

Từ ô số 01 – 08;

Từ ô số 31 - 33

120,0

2.200.000

264.000.000

Ô số 10

118,0

1.500.000

177.000.000

Ô số 11- 27

120,0

1.500.000

180.000.000

Ô số 28

187,0

1.500.000

280.500.000

Ô số 29

204,0

1.500.000

306.000.000

Ô số 9; ô số 30

118,0

2.500.000

295.000.000

- Tiền đặt trước cho 01 ô đất: 30.000.000 (đồng)

- Bước giá: 100.000 (đồng/m2)

- Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: 100.000 (đồng)

5. Thời gian xem tài sản, tham khảo, mua hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

a. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 25/11/2019 đến ngày 26/11/2019 (Trong giờ hành chính).

b. Thời gian mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 22/11/2019 đến ngày 05/12/2019 (trong giờ hành chính).

c. Mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại:

- Điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá của Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh tại Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Sơn Dương, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

- Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh – tòa nhà Anh Minh, số 1512 đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

6. Thời gian và hình thức nộp tiền đặt trước

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong 03 (ba) ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc đấu giá.

- Nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản:

Chủ tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh

Số tài khoản: 42410000272756 mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Thọ.

7. Hình thức, phương thức, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, đại diện hộ gia đình có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Pháp luật, thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai, có nhu cầu sử dụng đất để xây nhà ở và hoạt động dịch vụ, có năng lực tài chính và khả năng thanh toán đối với tài sản đấu giá theo quy định pháp luật, không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016;

- Cách thức đăng ký: Cá nhân, đại diện hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ và nộp tiền đặt trước đúng thời hạn và hình thức theo quy định.

Chi tiết liên hệ:

- Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh – Tòa nhà Anh Minh, số 1512, đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 02103. 818. 999/ 0988.525.326 (Ms. Thêm)

- Ủy ban nhân dân huyện Lâm Thao - khu Lâm Thao, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Công ty đấu giá hợp danh Anh Minh đính chính thông báo đấu giá tài sản

Ngày 8/12/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ - ảnh 1