Ngày 8/12/2019, đấu giá 3 xe ô tô thanh lý tại tỉnh Nam Định

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Xuân Trường thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 8/12/2019 do Văn phòng Huyện ủy-HĐND-UBND huyện Vụ Bản ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá: 03 xe ô tô của Văn phòng Huyện ủy-HĐND-UBND huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định thanh lý đưa ra đấu giá.

2. Thời gian, địa điểm bán và thu nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 22/11/2019 đến trước 15h ngày 05/12/2019 (trong giờ hành chính)

- Tại Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Vụ Bản.

- Tại Công ty đấu giá Hợp danh Xuân Trường (Số 39, tổ 18- TT Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định)

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản trong giờ hành chính 02 ngày liên tục, từ ngày 21 đến ngày 22/12/2019 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm xem tài sản đấu giá: Văn phòng Huyện ủy-HĐND-UBND huyện Vụ Bản - Địa chỉ: Thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

- Công ty Đấu giá HD Xuân Trường phát hành Giấy giới thiệu để khách hàng tự liên hệ với Văn phòng Huyện ủy-HĐND-UBND huyện Vụ Bản để xem tài sản đưa ra đấu giá; mọi chi phí liên quan đến việc xem tài sản đấu giá (nếu có) do khách hàng phải chịu.

4. Tiền đặt trước, thời gian nhận tiền đặt trước: 

S

TT

Nhãnhiệu,

tênxe

BKS

Năm

sx

đưa

vào

sd

Nước

sản

xuất

Số

chỗ

ngồi

Giá

khởiđiểm

(đ/tàisản)

Tiền

đặttrước

(đ/tàisản)

Phí

hồsơ

(đ/hồsơ)

1

Toyota

Corlla

Atis

ZZE22LG

18B-6139

2005

Việt Nam

5

240.000.000

48.000.000

200.000

2

Toyota

Corlla

Atis

18B-6229

2004

Việt Nam

5

220.000.000

44.000.000

200.000

3

Toyota Camry

Gli

18B-6777

2001

Việt Nam

5

210.000.000

42.000.000

200.000

Cộng

670.000.000

134.000.000

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, cụ thể là ngày 04/12/2019 ngày 05/12/2019 và ngày 06/12/2019(hạn chót trước 10 giờ ngày 06/12/2019).

- Khách hàng chủ động nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá mở tại ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vụ Bản.

Số tài khoản: 3211201003051

Tại Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Chi nhánh Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

Nội dung: “Tên người tham gia đấu giá – Số CMND/CCCD” nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản 01 xe ô tô nhãn hiệu........, biển kiểm soát...... của Văn phòng Huyện ủy-HĐND-UBND huyện Vụ Bản.

Lưu ý: Khách hàng có thể nộp trước thời hạn quy định nhưng phải cam kết không được có ý kiến khiếu nại gì.

5. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp 01 vòng tại cuộc đấu giá cho các loại xe đưa ra đấu giá.

6. Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian: Buổi sáng 07 giờ 30 phút ngày 08 tháng 12 năm 2019

- Tại phòng họp tầng 2, trụ sở Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định (Địa chỉ: Thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định).

Mọi chi tiết khách hàng liên hệ với Công ty đấu giá hợp danh Xuân Trường, địa chỉ: Số nhà 39, Tổ 18, thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, số điện thoại : 0228.3.769769.